Hulp via een pleeggezin

Pleegzorg  

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Maar soms kan een kind voor korte of langere tijd niet thuis wonen. Bijvoorbeeld omdat de ouders de opvoeding niet aankunnen vanwege een scheiding of ziekte of doordat een kind gedragsproblemen of een licht verstandelijke beperking heeft. Juvent helpt kinderen en hun ouders met een pleeggezin waar een kind op een geborgen plek kan rekenen. Soms is dat voor korte tijd, soms alleen voor de weekenden en soms tot kinderen 18 jaar zijn.

Download de folder Pleegzorg