Jeugdwet, Wmo of WLZ

Per 1 januari 2015 is vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet dat gemeenten de volle verantwoordelijkheid krijgen voor alle vormen van jeugdhulp. Voor Juvent betreft dit alle kinderen van 0 - 18 jaar. Voor de groep jongeren tot en met 23 jaar biedt Juvent begeleiding bij het zelfstandig wonen. Deze hulpvormen vallen onder de WLZ of Wmo.

 

Pleegzorg

Ook na hun 18e verjaardag hebben sommige pleegkinderen nog behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Ze kunnen tot hun 23e een beroep doen op voortgezette jeugdhulp. Deze is altijd vrijwillig. De gemeente beslist over voortgezette jeugdhulp. De pleegzorgbegeleider en/of (gezins)voogd kunnen hierbij helpen.