Samenwerkingsverbanden

De samenwerking met partners is onmisbaar in de hulpverlening van Juvent. Door de krachten te bundelen bieden we kinderen en ouders een breed scala aan hulpvormen die waar nodig kunnen worden gecombineerd. Zo zijn we steeds weer in staat om hen de hulp en begeleiding te geven die het beste bij hen past. Juvent is vertegenwoordigd in de volgende samenwerkingsverbanden:

 

BSO+

Steeds vaker zien scholen dat meer kinderen in de buitenschoolse opvang buiten de boot vallen. Ook komen ouders steeds vaker met het verzoek of hun zoon of dochter extra zorg kan krijgen. Helaas staat de groepsgrootte dit niet toe en zijn de middelen op een gewone BSO te beperkt. Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Kibeo, KOW en Juvent erkennen dit probleem. Wij hebben de handen ineengeslagen en de BSO+ in Zeeland geintroduceerd. In deze buitenschoolse opvang plus voorziening verblijft het kind in een kleinere groep met meer structuur en krijgt extra begeleiding en/of behandeling.

Voor meer informatie: www.kinderopvangzvl.nl; www.kinderopvangwalcheren.nl; www.kibeo.nl Ook op de website van Juvent vindt u meer informatie over de BSO+

 

Acreon, daghulp niet-schoolgaande jeugd

Acreon (voorheen Het Traject) in Goes biedt een daghulpprogramma voor niet-schoolgaande jeugd. Acreon is een samenwerkingsverband van Juvent en Respont. Samen verzorgen zij de opvang voor jongeren tussen de 14 en de 18 jaar die om diverse redenen niet meer naar school gaan, of het risico lopen om van de huidige school verwijderd te worden.

Download de folder Daghulp niet-schoolgaande jeugd

 

Amares

Voor kinderen en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (IQ 55-85) waarbij een vermoeden bestaat van (ernstige) psychische problematiek biedt Amares behandeling en begeleiding. Amares is een samenwerkingsverband tussen Juvent en Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg.

Kijk voor meer informatie op www.amares.nl

 

Foyer de Jeunesse / Jongerenhuis de Bevelanden

In een Foyer de Jeunesse wonen jongeren die toe zijn aan zelfstandig wonen, maar daarbij nog behoefte hebben aan begeleiding. Voor praktische ondersteuning en begeleiding kunnen ze terugvallen op de begeleiders van Juvent. Voor de foyers werken we samen met woningcorporaties, onderwijs en gemeenten. Juvent heeft momenteel een foyer in Vlissingen en in Goes (Jongerenhuis de Bevelanden). Daarnaast zijn er gesprekken gaande met andere Zeeuwse gemeenten om ook daar het foyerconcept uit te rollen.

Kijk voor meer informatie op: www.foyerdejeunesse.nl

 

Vliethoeve

Wanneer het niet mogelijk is een kind thuis te helpen, kan het (tijdelijk) in een behandelgroep bij Juvent komen wonen. In de Vlietioeve in Kortgene biedt Juvent samen met Juzt Jeugd & Opvoedhulp en Respont intensieve behandeling en onderwijs voor jongeren met ernstige gedragsproblemen (Jeugdzorg Plus)

 

Problemen voor zijn

Juvent richt zich steeds meer op preventie. Wij willen samen met andere instellingen proberen te voorkomen dat kinderen en gezinnen in een hulpverleningstraject terechtkomen. Daarom vertellen we graag over ons werk en wat we kunnen betekenen. Bijvoorbeeld op scholen of bij Centra voor Jeugd en Gezin.