In maart 2021 kunnen we kiezen voor beter jeugdzorg. Dan zijn de Tweede Kamerverkiezingen.
In Nederland gaan de gemeenten weliswaar over de jeugdzorg, maar het Rijk is verantwoordelijk voor een goed werkend stelsel. Kort gezegd: gemeenten kopen in en maken beleid; het Rijk zorgt voor de juiste randvoorwaarden.
De laatste tijd gaat het in de jeugdzorg vooral over die randvoorwaarden: over geld en systemen. Het is hoog tijd om die systemen op orde te brengen. Dan kan weer gewerkt worden aan de bedoeling van jeugdzorg: een goede zorg voor de jeugd!

Daarom maakte Jeugdzorg Nederland een verkiezingspamflet en stuurde dat naar alle landelijke politieke partijen.
In het pamflet noemt Jeugdzorg Nederland de drie belangrijkste punten die landelijk geregeld moeten worden.
Jeugdzorg Nederland vraagt aan de politieke partijen om de juiste keuzes te maken in hun partijprogramma’s door:
1) te kiezen voor voldoende budget voor gemeenten om hun jeugdzorgtaak uit te voeren;
2) te kiezen voor een sterker stelsel met stevige regionale samenwerking; en
3) te kiezen voor een wetswijziging die het mogelijk maakt om (álle) jongeren in de jeugdzorg beter te begeleiden naar volwassenheid.

Kijk voor meer informatie over het pamflet op de site van Jeugdzorg Nederland.

kiezen voor betere jeugdzorg