Ter versterking van ons team MST-therapeuten zijn wij op zoek naar een: MST-therapeut, voor 36 uur per week (parttime invulling is niet mogelijk).

Juvent is de jeugdzorgspecialist in Zeeland. Wij zijn er voor kinderen t/m 23 jaar, hun ouders en hun omgeving. Daar waar opvoeden en ontwikkelen niet vanzelf gaat en complexe problemen zich voordoen, zetten wij onze kennis en expertise in. Wij geloven in de kracht van gezinnen. Onze behandeling is erop gericht om de ander te versterken. Dat doen we zo dicht mogelijk bij het gezin thuis en waar nodig in, pleeggezinnen, behandelgezinnen, gezinshuizen of specialistische behandelgroepen.

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag, die vanwege hun ernstig grensoverschrijdend gedrag (dreigen) uit huis geplaatst (te) worden in bijvoorbeeld een besloten of gesloten opname plek of een justitiële jeugdinrichting. De MST-behandeling dient als alternatief voor een dergelijke (dreigende) uithuisplaatsing. MST is een therapie aan huis die zich richt op verschillende levensgebieden van de jongere, zoals thuis, school, vrienden en vrije tijd. De MST-therapeut komt gedurende 3 tot 5 maanden enkele malen per week bij de ouders/verzorgers thuis.

Dit ben jij:

Voor deze functie is een registratie als Jeugd- en gezinsprofessional of Jeugdzorgwerker in het SKJ-register verplicht (zie https://skjeugd.nl/register/inschrijven/jeugd-en-gezinsprofessionals/). Ben je nog niet geregistreerd, dan voldoe je in ieder geval aan de voorwaarden voor registratie.

Je beschikt minimaal over een hbo+ opleidingsniveau, aangevuld met een post hbo-opleiding op het gebied van systeemgericht werken. Je hebt de basistraining voor MST therapeut gevolgd of bent bereid deze te volgen. Goed kunnen reflecteren op je eigen rol en positie is van essentieel belang. Flexibel werken, aangepast aan de behoeften van de gezinnen, is voor jou geen enkel probleem. Je beschikt over een gezonde dosis doorzettingsvermogen. Tevens beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden (ook in het Engels, in verband met Engelstalige MST cursussen). Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.

Jouw functie:

Als MST-therapeut werk je mee aan het opstellen van een multidisciplinair plan van aanpak, met duidelijke en meetbare doelen, onder supervisie van de MST supervisor. Je begeleidt intensief en procesmatig, conform protocollen, de cliënt binnen zijn netwerken (gezin, school, vrienden). Samen met betrokkenen breng je in kaart welke factoren in de verschillende systemen het probleemgedrag van de jongere stimuleren of juist afremmen. Je onderzoekt en analyseert de risico’s en beschermende factoren in de systemen en formuleert een hypothese met betrekking tot de samenhang. Je overlegt met belangrijke personen en instanties, met en voor het cliëntsysteem. Je geeft uitvoering aan de pedagogische visie van Juvent. Je bemiddelt en intervenieert in crisissituaties en werkt conform MST protocollen. Je werkt samen in een multidisciplinair team, onder supervisie van de MST supervisor.

Jouw arbeidsvoorwaarden:

De cao Jeugdzorg is van toepassing. De functie is ingeschaald in salarisschaal 11 (minimaal € 3115,- en maximaal € 4707,- bruto per maand). Binnen de Juvent Academie kan je opleidingen volgen voor het op peil houden van je professionaliteit en het verkrijgen van punten voor je SKJ-registratie. Je volgt regelmatig trainingen op het gebied van MST.

Sollicitaties per e-mail kan je tot 18 januari 2019 versturen, onder vermelding van vacaturenummer 01874.

Voor vragen of verdere informatie kan je contact opnemen met Elianne van der Pot (MST supervisor):

Meer informatie over MST is te vinden op www.mst-nederland.nl.

Ik wil graag solliciteren