Het kabinet gaat ingrijpen bij de jeugdzorg. Een deel van de decentralisatie van de zorg naar gemeenten wordt teruggedraaid. Dat heeft het kabinet besloten na een vernietigend rapport van de Inspecties voor Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid ver de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hierin slaan zij alarm over het jeugdstelsel; het gaat dan o.a. om de rol van gemeenten bij complexe en specialistische zorg, de samenwerking tussen gemeenten en met instellingen en de tarieven,

Om de problemen op te lossen wil het kabinet gemeenten verplichten om meer samen te werken. Gemeenten houden lichtere zorgtaken als opvoedondersteuning en schoolmaatschappelijk werk onder hun hoede. Pleegzorg, gezinsvervangende jeugdhulp. specialistische anorexiazorg en een reeks andere taken moeten ze overdragen aan de 42 jeugdzorgregio’s. De samenwerking daarin is nu nog te vrijblijvend, vinden ze. Samenwerking kan onder meer leiden tot lagere kosten.

Klik hier voor het nieuwsbericht