Doel herscreening pleegouders

Om een actueel beeld te krijgen of pleegouders voldoen aan de wettelijke en landelijke criteria voor het pleegouderschap, voert Juvent iedere 2 jaar een herscreening uit. Met deze screening kan Juvent achterhalen wat de kwaliteiten en aandachtspunten zijn en hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Stabiliteit en de veiligheid van het kind staan daarbij voorop. In de herscreening wordt de draagkracht-draaglastverhouding en/of de mogelijkheden van het pleeggezin besproken. Hierbij houden we rekening met de behoeftes van het kind, de wensen van biologische ouders, maatschappelijke verantwoordelijkheid en de visie op pleegzorg van Juvent. Op basis hiervan maakt Juvent een weloverwogen afweging of het niet voldoen aan een of meerdere voorwaarden reden is voor het beëindigen van de samenwerking met de pleegouders.

Wat je misschien nog wilt weten

Wanneer vindt een herscreening plaats?

Een herscreening vindt plaats wanneer er gegronde redenen zijn op basis van observaties in het pleeggezin, er onzekerheden uit gesprekken volgen of bijvoorbeeld het netwerk van het pleeggezin aangeeft dat er iets aan de hand is. Aanleiding voor een herscreening kan ook zijn wanneer je als pleeggezin naar Zeeland verhuist en bij Juvent ingeschreven wil worden. Of als er sprake is van zwangerschap, het ondergaan of opstarten van medische behandeling, het overlijden van een familielid of een wijziging in de gezinssituatie. Denk hierbij aan een huwelijk, scheiding of samenwonen. Ook wanneer een pleeggezin geen plaatsing heeft, maar wel een aanbod heeft openstaan of wilt doen, kan Juvent besluiten om een herscreening te doen om te bepalen of een (bij-)plaatsingsaanbod realistisch of wenselijk is. Wanneer Juvent overweegt om een herscreening uit te voeren, hoor je dit van je pleegzorgbegeleider of contactpersoon binnen Juvent. Wanneer je geen plaatsing hebt, is één van de zorgplanners van onze cliëntservice je contactpersoon. Ook het besluit of de herscreening daadwerkelijk wordt uitgevoerd, hoor je zodra dit genomen is. Indien een herscreening gaat plaatsvinden, hoor je van je pleegzorgbegeleider of contactpersoon wat het vervolg zal zijn.

Waaruit bestaat een herscreening?

De herscreening bestaat uit maximaal vier gesprekken binnen maximaal acht weken. Deze gesprekken worden gevoerd door een pleegzorgbegeleider en een screener voor (aspirant) pleegouders. Daarnaast kan een medische verklaring en het opvragen van een nieuwe verklaring van de Raad voor de Kinderbescherming onderdeel uitmaken van de herscreening. Ook het afnemen van een veiligheidschecklist behoort tot de mogelijkheden. In sommige situaties kan van bovenstaande afgeweken worden. In dat geval informeren wij jou hierover. Het resultaat van een herscreening is een actueel Pleegouderplan (POP). Dit wordt besproken met een werkbegeleider, gedragsdeskundige en clustermanager van pleegzorg. Zij nemen vervolgens een besluit over jullie actuele geschiktheid als pleegouder(s). Nadat dit besluit is genomen, kijken we welke gevolgen het besluit heeft voor de plaatsing(-en) die je op dat moment hebt, en/of voor de aanbodkaart. Binnen maximaal vijf weken na het laatste gesprek word je geïnformeerd over de uitkomst van de herscreening.

Hoe ziet het tijdspad van een herscreening eruit?

  • Week 0 Je pleegzorgbegeleider of contactpersoon vertelt dat er twijfels zijn over de huidige plaatsing en/of toekomstige plaatsing. De pleegzorgbegeleider of contactpersoon gaat met de werkbegeleider bespreken of een herscreening nodig is.
  • Week 3 Uiterlijk in de derde week neemt Juvent de beslissing of er wel of geen herscreening nodig is. Deze beslissing wordt genomen in overleg met de clustermanager van de afdeling pleegzorg, een gedragsdeskundige en de werkbegeleider. Juvent informeert je aansluitend over het besluit. Daarnaast krijg je uitleg hoe de herscreening eruit ziet en wanneer dit gaat plaatsvinden.
  • Week 4 - 12 Maximaal vier gesprekken binnen maximaal acht weken.
  • Week 12 - 15 Beslissing over de uitkomsten van de herscreening en het gevolg ten aanzien van de huidige plaatsing(-en) en/of aanbodkaart.
  • Week 12 - 18 Je pleegzorgbegeleider of contactpersoon bespreekt samen met jou de uitkomst van de herscreening en de eventuele gevolgen daarvan.