Wat voor gezin zoeken we?

Sem heeft 9 jaar samen met zijn zusjes in een pleeggezin gewoond. In het pleeggezin waren huisdieren zoals honden, katten en kippen. Gezien de problematiek van Sem is het belangrijk dat pleegouders structuur en duidelijkheid kunnen bieden. Daarnaast vindt hij het fijn als er volwassene in de buurt is die hem individuele aandacht geeft en hem stimuleert en begeleidt in het ondernemen van activiteiten. Hierbij kan je denken aan de dagelijkse routine, omgaan met leeftijdsgenoten of huiswerk maken. Een rustig pleeggezin past het beste bij Sem.

Ben of ken je het pleeggezin voor Sem?

Spreekt het profiel van Sem jou aan? Of ken je mensen waarvan je denkt dat zij hem een passende plek kunnen bieden? Neem voor meer informatie telefonisch contact op met team Werving, Voorbereiding & Matching via 0118 – 632 855 (op werkdagen tussen 12.00 uur en 17.00 uur) of per e-mail: wvmpleegzorg@juvent.nl.

Het profiel van Sem is echt, zijn naam niet. De belangrijke volwassenen rondom Sem en Sem zelf hebben toestemming gegeven om deze oproep te plaatsen.