Wat voor gezin zoeken we?

Een sportief gezin zou goed bij hem passen. Liefst met een vader en een moederfiguur. Andere kinderen hoeft geen probleem te zijn. Dan moet echter de match wel goed zijn, plus de toezegging dat exclusieve aandacht gegeven kan worden aan Yvar. Waar verder rekening mee gehouden moet worden: Yvar is 11 jaar, maar oogt in zijn gedrag en emoties wat jonger. Ouders hopen op een steungezin dat echt voor hem wil gaan; met aandacht, liefde, mensen die hem echt zien en hem accepteren zoals hij is.

Update november 2022

Nadat we aanvankelijk een steungezin gevonden hadden voor Yvar, bleek dit in de kennismakingsperiode helaas toch geen goede match. Momenteel wordt de vraag even on hold gezet en wordt er gekeken of een deeltijdplaatsing in een gezinshuis een optie ter ondersteuning kan zijn.

Update februari 2023

De deeltijdplaatsing in een gezinshuis is ondertussen gerealiseerd en daarmee komt de vraag voor Yvar te vervallen.

Ben je of ken je het pleeggezin voor Yvar?

Spreekt het profiel van Yvar je aan? Of ken je mensen waarvan je denkt dat ze hem een passende plek kunnen bieden? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Fatima Goncalves van Juvent, telefonisch via 06 – 22 52 30 58 of per e-mail fgoncalves@juvent.nl.

Ben je nog geen pleegouder en wil je meer weten over pleegzorg. En wil je onderzoeken of je iets kan betekenen voor dit kind? Laat hier jouw contactgegevens achter. Dan sturen we jou een informatiepakket toe en nodigen je van harte uit voor onze (online) informatiesessie over pleegzorg.