Middelburg, 28 oktober 2020 – Vandaag start de Week van de Pleegzorg. Tot en met 4 november vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor kinderen die geen stabiele en veilige thuissituatie hebben. Niet verwonderlijk dat juist nu in coronatijd en de halve lockdown die aandacht harder nodig is dan
ooit. Want voor een passende plek voor elk kind waar het zo thuis mogelijk kan opgroeien, zijn meer mensen nodig. Pleegzorg Nederland doet een dringend oproep aan mensen om vooral nu hun hart en huis open te stellen. Ruud Stevens “We willen allemaal een toekomstperspectief waar we naar kunnen uitkijken. Voor kinderen voor wie een stabiel en veilig thuis niet vanzelfsprekend is, geldt dat des te meer. Vooral nu! Laten we kinderen in Zeeland dat perspectief bieden en ervoor zorgen dat we ze de steun en opvang kunnen bieden die ze nodig hebben.”

Pleegouders van Juvent
We gaan in de Week van de Pleegzorg overigens niet alleen op zoek naar nieuwe gezinnen. We zetten ook onze huidige pleeggezinnen in het zonnetje. Speciale aandacht is er voor de jubileumgezinnen: pleegouders die al 12,5 jaar, 20 jaar of 30 jaar pleegouder zijn bij Juvent krijgen een cadeaubon. Alle pleeggezinnen van Juvent krijgen een speciale attentie; een attentie met een ‘doorgeefcadeau’. Dit cadeau kunnen pleeggezinnen geven aan een gezin dat zij de zorg voor een pleegkind zouden toevertrouwen. Zo hopen we ook in Zeeland mensen op gedachte te brengen hun gezin open te stellen voor de (tijdelijke) opvang van een pleegkind.

Pleegouders gezocht
Pleegouders worden gezocht in alle soorten en maten: Rijk of arm, samenwonend of alleen, hetero of homo; wat vooral telt is dat een pleegouder een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden. Pleegzorg is bovendien mogelijk in verschillende vormen: Je kunt pleeggezin zijn waar een kind zo lang
verblijft als nodig is, maar het kan ook zijn dat je als pleegouder maar enkele dagen per maand ondersteuning biedt aan een gezin. Juist de nood in Zeeland is het hoogst aan deze deeltijdpleeggezinnen. Pleegouders staan er overigens nooit alleen voor. Zij kunnen rekenen op persoonlijke ondersteuning van Juvent.

Samenwerking
Samen met Timon en William Schrikker Groep biedt Juvent ook gratis gastlessen of
informatiebijeenkomsten aan scholen aan. Die gastlessen, bedoeld voor ouders van de leerlingen, gaan
in op de praktische zaken van pleegzorg. Ook zo hopen we nieuwe gezinnen te interesseren voor
pleegzorg.

Pleegzorg en corona
Gelukkig kan pleegzorg in coronatijd gewoon doorgaan. De werving en voorbereiding van nieuwe pleegouders gaan via onlinebijeenkomsten, webinars en persoonlijke gesprekken. Zo organiseert Juvent voor mensen die geïnteresseerd zijn in het pleegouderschap, een digitale informatiesessies over pleegzorg op 25 november. Op 24 november is het mogelijk om een bijeenkomst fysiek te bezoeken in Middelburg. Uiteraard wel onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.Voor meer informatie en aanmelden wordt verwezen naar de website www.juvent.nl. Daar kun je ook een informatiepakket over pleegzorg aanvragen.

Overige informatie
Een overzicht van alle activiteiten in de Week van de Pleegzorg, van 28 oktober tot en met 4 november, staat op www.weekvandepleegzorg.nl.