In de week van het Jonge Kind laat Juvent graag Iris en Boukje aan het woord, allebei werkzaam bij de dagbehandeling van Juvent in Sluis en zodoende zeer begaan met het jonge kind. Boukje werkt al bijna 15 jaar op de dagbehandeling en is in juni begonnen aan een nieuwe uitdaging binnen het passend onderwijs Zeeuws- Vlaanderen. Iris werkt nu 2 jaar bij Juvent.

Boukje: ”Bij ons komen kinderen van 2 tot 6 jaar, die ontwikkelingsvertraging hebben op het gebied van bijvoorbeeld taal, motoriek of sociaal emotioneel. Of kinderen die gedragsproblemen vertonen. Vaak zitten kinderen al op de peuterspeelzaal of basisschool waar de problemen dan gesignaleerd worden ”

“Ja”, vult Iris aan: “Zo hebben we nu een jongetje met taalachterstand en ADHD op de groep. Eén die altijd net even anders doet dan wat je verwacht en afhaakt zodra er dingen gebeuren, die afwijken van de regelmaat. Op een reguliere peuterspeelzaal leidt dergelijk gedrag tot moeilijke situaties. Bij ons niet! Omdat we maar met 9 kindjes op 2 leidsters zijn, hebben wij tijd en aandacht voor hem en kunnen we hem langzaam op weg helpen naar een situatie waarin het hem wel lukt om te gaan met afwijkende situaties.”

Dagbehandeling anders dan peuterspeelzaal of school?

“Het heet bij ons niet voor niets een dagbehandeling”, aldus Boukje: “We stellen samen met alle betrokkenen een hulpverleningsplan op. Hierin worden voor het kind specifieke ontwikkelingsdoelen gedefinieerd. Daar werken we dan vervolgens aan: We bouwen een vertrouwensband op; we bieden structuur aan en geven doelspecifieke therapie, zoals fysio-, ergo, – of speltherapie of logopedie; we werken vanuit een positieve kindbenadering; én we spelen in activiteiten en spel steeds in op de aandachtgebieden van ieder kind.
Zo springen we met een kindje dat motorische ontwikkelingsvertraging heeft over een lijn die op de grond staat. Met een kindje dat moeilijkheden heeft met taal zullen we vaak liedjes zingen, waarbij we de woorden ondersteunen met gebaren.”

“En natuurlijk”, zo vult Iris aan, “Werken ze op reguliere scholen nu ook steeds vaker met pictogrammen. Bij ons geven deze picto’s echt houvast om structuur in de dag aan te brengen, werken de picto’s op de basisscholen vaak niet effectief genoeg. Op de dagbehandeling hangen maar 6 picto’s, die het eerste deel van de ochtend weergeven. Op de basisschool hangen vaak picto’s die de hele dag weergeven. Deze worden ook niet altijd stap voor stap doorgenomen met de kinderen.
Wij hebben ook  meer tijd en ruimte voor een kind. We staan met 2 pedagogisch medewerkers op maximaal 9 kinderen. Dat geeft ons de kans om te zeggen: elk kind mag er zijn! Wij hoeven het kind niet over zijn eigen grenzen te laten gaan, wij kunnen alert zijn op als een kind zich niet veilig voelt. En we kunnen activiteiten echt op leeftijd en niveau aanbieden. Bij ons is er dus, naast therapie en ontwikkelingsgerichte activiteiten volop rust en ruimte voor een kind.

Met het kind focussen we op kleine realistische doelen: Hij is op de stoel blijven zitten; zij heeft goed samen gespeeld; hij heeft goed op de rode onderdelen gelet; zij heeft netjes met de schaar geknipt. Zo beleeft elk kind bij ons succes. En dat is enorm stimulerend voor de ontwikkeling.”

Kusje erop? Beter!

Iris vertelt: “Wij betrekken natuurlijk ook ouders en leerkrachten en andere hulpverleners/betrokkenen bij de dagbehandeling van een kind. Er zijn de gewone contactmomenten bij het halen en brengen van de kinderen, maar we gaan ook in de thuis- en schoolsituatie observeren. Daarna kunnen we gerichte adviezen geven.

Helaas is de problematiek van de kinderen die wij krijgen niet zodanig dat we kunnen roepen: “Kusje erop? Beter!” Toch zien we wel véél verbetering: De kleine groep, de structuur en de rust; kinderen komen maar 2-3 dagen in de week bij ons, maar dat geeft soms al zoveel bevrijding….Soms krijgen we al na 3 weken bij ons terug dat een kind de gewone schoolsituatie beter aankan.”

Dagbehandeling helpt

“Weet je nog”, vraagt Iris aan haar collega, “dat meisje dat door hechtingsproblematiek niet sprak? Als ze mijn aandacht wilde, trok ze aan mijn mouw of tikte op mijn been. Na zo’n 6 maanden bij ons, riep ze mijn naam. En het leukste dan is om te zien hoe ze zelf ervaart dat, als ze mijn naam riep, het ook werkte om mijn aandacht te krijgen. Dat is zo mooi!”

Boukje glimlacht breed: “Dát zijn ook de momenten die ons de energie geven om altijd ‘aan’ te staan, ook als je zelf misschien minder goed in je vel zit. Het is niet altijd makkelijk om altijd consequent te zijn en voorspelbaar te zijn in je gedrag. Denk aan dat jongetje waarover Iris sprak: Bij mijn afscheidsfeestje at hij nu wél frietjes én hij deed zelfs buiten met de spelletjes mee …. Ik kon zien aan zijn gezicht dat hij het moeilijk vond, maar hij deed het wel! Ja, dat is waar we het voor doen!”

Wil je meer weten over dagbehandeling van Juvent? Kijk verder op onze website