Gelijkwaardigheid

Een optimale hulpverleningsrelatie tussen de zorgvrager en de hulpverlener is een randvoorwaarde voor goede jeugdzorg. Wij streven daarom naar gelijkwaardigheid, zowel in de relatie tussen zorgvrager en hulpverlener, als tussen collega’s en collega-hulpverleners. Ieder levert vanuit zijn of haar rol een bijdrage aan het hulpverleningsproces en heeft de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van onze zorg zo hoog mogelijk te houden.

Medewerkers zijn erg betrokken en de prettige informele sfeer zorgt ervoor dat je je kwaliteiten durft te tonen en met ideeën durft te komen.

Respect en vertrouwen

We werken met elkaar vanuit het respect en het vertrouwen dat we allemaal ons werk zo goed mogelijk willen doen. Dat doen we door elkaar te helpen, elkaar vragen te stellen als we iets niet begrijpen en door elkaar aan te spreken en feedback te geven. Wij vertrouwen op de professionaliteit van onze zorgprofessionals om complexe problematiek tot hanteerbare problemen terug te brengen en de juiste oplossingsrichting te vinden. Onze behandeling is gericht op het realiseren van verandering en het bestendigen daarvan, samen met alle betrokkenen.

Blijvend ontwikkelen

Wij werken systemisch én methodisch. Blijven ontwikkelen is één van onze principes. Dit doen we met ons opleidingsprogramma Juvent Academie! Op deze manier blijft de expertise van onze professionals up-to-date. We mogen bevraagd worden, omdat we (van elkaar) willen blijven leren en ons willen blijven verbeteren. Besluiten worden genomen door diegene die dat het beste kan doen, op grond van expertise en betrokkenheid.

Bij Juvent heb je goede arbeidsvoorwaarden, leuke collega’s en een gezellige (leer)sfeer. Er is ruimte om je persoonlijke ontwikkeling te verbeteren middels scholing.

Helder kader en professionele vrijheid!

Juvent biedt een helder kader waarbinnen professionele vrijheid van handelen bestaat met als doel de (hulp)vraag van jongeren en ouders zo goed mogelijk te beantwoorden.