Dit ben jij:

 • minimaal HBO+ opleidingsniveau, aangevuld met een post hbo-opleiding op het gebied van systeemgericht werken;
 • basistraining voor MST therapeut gevolgd of bereidheid deze te volgen;
 • kunnen reflecteren op eigen rol en positie;
 • bereidheid om flexibel te werken aangepast aan de behoeften van de gezinnen;
 • doorzettingsvermogen en flexibiliteit;
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden (ook in het Engels, in verband met Engelstalige MST cursussen);
 • bewijs van registratie in register Jeugdzorgwerkers van SKJ;
 • in het bezit van een rijbewijs en auto.

 

Jouw functie:

 • een multidisciplinair plan van aanpak opstellen, met duidelijke en meetbare doelen, onder supervisie van de MST supervisor;
 • intensief en procesmatig, conform protocollen, begeleiden van de cliënt binnen zijn netwerken (gezin, school, vrienden);
 • samen met betrokkenen in kaart brengen welke factoren in de verschillende systemen het probleemgedrag van de jongere stimuleren of juist afremmen;
 • onderzoeken en analyseren van de risico’s en beschermende factoren in de systemen en formuleren van een hypothese met betrekking tot de samenhang;
 • overleg met, voor het cliëntsysteem, belangrijke personen en instanties;
 • uitvoering geven aan de pedagogische visie van Juvent;
 • bemiddelen en interveniëren in crisissituaties en werken conform MST protocollen;
 • samenwerken in een multidisciplinair team, onder supervisie van de MST supervisor.

Jouw arbeidsvoorwaarden:

De cao Jeugdzorg is van toepassing. De functie is ingeschaald in salarisschaal 11 (minimaal € 3054,- en maximaal € 4615,- bruto per maand). Binnen de Juvent Academie kan je opleidingen volgen voor het op peil houden van je professionaliteit en het voldoen aan je SKJ-registratie. Je volgt regelmatig trainingen op het gebied van MST.

Sollicitaties per e-mail kan je tot 25 mei 2018 versturen, onder vermelding van vacaturenummer 01829.

Voor vragen of verdere informatie kan je contact opnemen met Natalie Zuijdwegt of Hester Hazel (MST supervisors):

 1. 06-22523048/ 06-20849141
 2. solliciteren@juvent.nl

Meer informatie over MST is te vinden op www.mst-nederland.nl.