Juvent is de jeugdzorgspecialist in Zeeland. Wij zijn er voor kinderen t/m 23 jaar, hun ouders en hun omgeving. Daar waar opvoeden en ontwikkelen niet vanzelf gaat en complexe problemen zich voordoen, zetten wij onze kennis en expertise in. Wij geloven in de kracht van gezinnen. Onze behandeling is erop gericht om de ander te versterken. Dat doen we zo dicht mogelijk bij het gezin thuis en waar nodig in, pleeggezinnen, behandelgezinnen, gezinshuizen of specialistische behandelgroepen.

 

Jouw profiel

 • een afgeronde WO-opleiding zoals orthopedagogiek of psychologie
 • kennis van en ervaring met het uitvoeren van gedrags- en systeemgerichte interventies;
 • basistraining voor MST therapeut gevolgd of bereidheid deze te volgen;
 • kunnen reflecteren op eigen rol en positie;
 • bereidheid om flexibel te werken aangepast aan de behoeften van de gezinnen;
 • doorzettingsvermogen en flexibiliteit;
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden (ook in het Engels, in verband met Engelstalige MST cursussen);
 • bewijs van registratie in register Jeugdzorgwerkers van SKJ;
 • in het bezit van een rijbewijs en auto.

Jouw functie

 • een multidisciplinair plan van aanpak opstellen, met duidelijke en meetbare doelen, onder supervisie van de MST supervisor;
 • intensief en procesmatig, conform protocollen, begeleiden van de cliënt binnen zijn netwerken (gezin, school, vrienden);
 • samen met betrokkenen in kaart brengen welke factoren in de verschillende systemen het probleemgedrag van de jongere stimuleren of juist afremmen;
 • onderzoeken en analyseren van de risico’s en beschermende factoren in de systemen en formuleren van een hypothese met betrekking tot de samenhang;
 • overleg met, voor het cliëntsysteem, belangrijke personen en instanties;
 • uitvoering geven aan de pedagogische visie van Juvent;
 • bemiddelen en interveniëren in crisissituaties en werken conform MST protocollen;
 • samenwerken in een multidisciplinair team, onder supervisie van de MST supervisor.

MST

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag, die vanwege hun ernstig grensoverschrijdend gedrag (dreigen) uit huis geplaatst (te) worden in bijvoorbeeld een besloten of gesloten opname plek of een justitiële jeugdinrichting. De MST-behandeling dient als alternatief voor een dergelijke (dreigende) uithuisplaatsing. MST is een therapie aan huis die zich richt op verschillende levensgebieden van de jongere, zoals thuis, school, vrienden en vrije tijd. De MST-therapeut komt gedurende 3 tot 5 maanden enkele malen per week bij de ouders/verzorgers thuis.

 

 Jouw arbeidsvoorwaarden

De cao Jeugdzorg is van toepassing. De functie is ingeschaald in salarisschaal 11 (minimaal € 3054,- en maximaal € 4615,- bruto per maand). Binnen de Juvent Academie kan je opleidingen volgen voor het op peil houden van je professionaliteit en het voldoen aan je SKJ-registratie. Je volgt regelmatig trainingen op het gebied van MST.

Solliciteren

Sollicitaties per e-mail kan je tot 25 juni 2018 versturen naar solliciteren@juvent.nl of via het online sollicitatieformulier, onder vermelding van vacaturenummer 01834.

 

Meer informatie

Meer informatie over MST is te vinden op www.mst-nederland.nl. Voor vragen of verdere informatie kan je contact opnemen met Natalie Zuijdwegt (MST supervisor): 06-22523048 of solliciteren@juvent.nl