Afgelopen maandag 26 september opende de BSO met Zorg Zierikzee op feestelijke wijze officieel haar deuren. Sinds de start van het schooljaar bieden Kibeo en Juvent hier dankzij een intensieve samenwerking leuke, groepsgerichte activiteiten aan kinderen met een zorgvraag.

 

Officiële opening
De kinderen waren goed voorbereid en hadden een bord gemaakt met een verhaal: We komen als zaadjes bij BSO met zorg, bewandelen samen het pad om te groeien tot mooie bloemen en uiteindelijk vliegen we uit als de vlinders die we zijn.

Wethouder Paula Schot knipte daaropvolgend samen met Jane van Duijn het lint door wat om het bord gebonden zat. Eerder was het bord door Robin Vos al onthuld. Op deze wijze werd de BSO met Zorg in Zierikzee officieel geopend in aanwezigheid van genodigde, pers, ouders en uiteraard de kinderen.

 

Wat is BSO met Zorg
Buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen met een extra zorgvraag werd voorheen BSO+ genoemd. BSO met Zorg gaat echter een stap verder en is een intensieve samenwerking tussen Kibeo en Juvent. Op de BSO met Zorg worden kinderen met een behandelplan en kinderen met een begeleidingsplan samen in één groep opgevangen. Gespecialiseerde medewerkers zorgen ervoor dat kinderen op een leuke, gestructureerde en zinvolle manier met vrienden spelen en tegelijk hun sociaal-emotionele vaardigheden vergroten dankzij gerichte activiteiten. De ondersteuningsbehoefte van het kind staat centraal en de begeleiding wordt hierop aangepast.

 

Subsidie vanuit de gemeente
De gemeente Schouwen-Duiveland vindt dat elk kind gebruik moet kunnen maken van buitenschoolse opvang, passend bij de behoeften van het kind. Daarom draagt de gemeente met een subsidie bij aan de opvangkosten voor BSO met Zorg. Hier zijn twee vormen van. Voor de kinderen met een behandelplan betaalt de gemeente een jaar lang alle kosten voor de kinderopvang. Voor kinderen met een begeleidingsplan waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, is er een nieuwe regeling opgesteld. Voor deze ouders draagt de gemeente ook bij in de kosten, waardoor ouders een bijdrage gebaseerd op hun inkomen betalen. Zo blijft BSO voor kinderen met een extra zorgvraag voor alle ouders betaalbaar.
Deze vorm van subsidiëring voor BSO is uniek en het resultaat van een lang traject tussen gemeente, Kibeo en Juvent.