Kosten

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) / Porthos in jouw gemeente, of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Dat betekent dat je zelf geen kosten betaalt, omdat de gemeente dit voor jou doet. Indien er toch kosten verbonden zijn aan de hulp, dan wordt dat vooraf met jou besproken. In sommige gevallen betaal je een eigen bijdrage.

Eigen bijdrage
Het verblijf bij Juvent kan financieel gevolgen hebben. Soms wordt er van ouders een bijdrage verwacht, maar ook verzekeringen, kinderbijslag en uitkeringen kunnen veranderen wanneer een kind of jongere bij ons verblijft. Meer informatie over welke kosten je betaalt voor de zorg van Juvent lees je in de folder ‘Kosten.

Hulp bij kosten
Voor een aantal kosten, zoals de aanschaf van leermiddelen, werkkleding, een bril, een fiets, deelname aan een sport of aan een (vakantie)kamp kan een aanvraag ingediend worden bij een fonds. Denk bijvoorbeeld aan het Nationaal Fonds Kinderhulp, Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds of Stichting Leergeld. Wij hebben een lijst samengesteld met mogelijke opties voor fondsen.

Aanmelden bij Juvent

Denk je dat Juvent iets voor jou kan betekenen? Neem dan eerst contact op met jouw gemeente of verwijzer. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de geschikte hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna gaan helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!

Goed om te weten

Wij vinden het belangrijk om jou -als ouder, verzorger, kind of jongere- goed te informeren over de rechten, plichten en mogelijkheden wanneer je hulp ontvangt van Juvent. We vertellen ook graag wat je van ons mag verwachten en waar je ons op mag aanspreken. In de Folder ‘Goed om te weten’ vind je daarom beknopt alle informatie die relevant is op het moment dat je van ons hulp ontvangt.

Ga naar…