Kosten

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in jouw gemeente, of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Dat betekent dat je zelf geen kosten hebt, omdat de gemeente dit voor jou doet. Indien er toch kosten verbonden zijn aan de hulp, dan wordt dat vooraf met jou besproken. In sommige gevallen betaal je een eigen bijdrage.

Eigen bijdrage
Het verblijf bij Juvent kan financieel gevolgen hebben. Soms wordt er van ouders een bijdrage verwacht, maar ook verzekeringen, kinderbijslag en uitkeringen kunnen veranderen wanneer een kind of jongere bij ons verblijft. Meer informatie over welke kosten je betaalt voor de zorg van Juvent lees je in de folder ‘Kosten.

Hulp bij kosten
Voor een aantal kosten, zoals de aanschaf van leermiddelen, werkkleding, een bril, een fiets, deelname aan een sport of aan een (vakantie)kamp kan een aanvraag ingediend worden bij een fonds. Denk bijvoorbeeld aan het Nationaal Fonds Kinderhulp, Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds of Stichting Leergeld. Wij hebben een lijst samengesteld met mogelijke opties voor fondsen.

Aanmelden bij Juvent

Denk je dat Juvent iets voor jou kan betekenen? Neem dan eerst contact op met jouw gemeente of verwijzer. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de geschikte hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna gaan helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice.

Als je je bij ons aanmeldt, ontvang je een mail, waarin we vertellen wat je van ons mag verwachten en waar je ons op mag aanspreken. Bijvoorbeeld over privacy, medezeggenschap en het intakegesprek. Die informatie kan belangrijk zijn voor jou. Op deze website vind je meer informatie over:

Intakegesprek
Ongeveer drie weken na jouw/jullie aanmelding wordt een intakegesprek ingepland. Bij het intakegesprek zijn een hulpverlener en ouders/verzorgers aanwezig. Indien mogelijk sluit de jeugdige zelf ook aan. Soms is ook de verwijzer of iemand van school aanwezig bij het intakegesprek. Tijdens dit gesprek krijgt de hulpverlener een eerste beeld van jouw/jullie hulpvraag: Welke hulpvragen zijn er; en wat zijn de wensen en verwachtingen? Ook kunnen de uitkomsten van de vragenlijsten die jij/ jullie hebben ingevuld met jou/jullie worden besproken.
Al deze informatie is nodig om de inhoud van de hulpverlening vorm te geven en zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wat jij/jullie nodig hebben.

Ga naar…