Samenstelling Raad van Bestuur

  • Eric Starmans | bestuurder |  per 17 oktober 2022

Klik hier voor het Reglement Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Toezicht

  • Hans Broertjes | voorzitter | 2020-heden
  • Christinne Willemsen | lid | oktober 2021-heden
  • Jac van Meer | lid | november 2022-heden
  • Hedzer Schotsman | lid | november 2022-heden
  • Joyce van der Putten | juli 2023 – heden

De zittingstermijn voor de Raad van Toezicht bedraagt vier jaar. Leden zijn één keer herbenoembaar voor vier jaar. Bekijk het overzicht van de nevenfuncties van de leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Klik hier voor het Reglement Raad van Toezicht

Beloningsbeleid

De beloning van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is inzichtelijk in de jaarrekening en geschiedt conform de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).