Samenstelling Raad van Bestuur

  • Gerton Heyne (interim-bestuurder per 17 augustus 2021)

Samenstelling Raad van Toezicht

  • Hans Broertjes (lid, 2020-heden; per 01-10-2020 voorzitter)
  • Janine Kliphuis (lid,: 2014-heden)
  • André de Korte (lid, 2015-heden)
  • Willem Verhage (lid, 2014-heden)
  • Christinne Willemsen (lid, oktober 2021-heden)

De zittingstermijn voor de Raad van Toezicht bedraagt vier jaar. Leden zijn één keer herbenoembaar voor vier jaar. Bekijk het overzicht van de nevenfuncties van de leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Beloningsbeleid

De beloning van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is inzichtelijk in de jaarrekening en geschiedt conform de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).