Oriëntatie

We vinden het belangrijk dat je een goed overwogen en bewuste keuze maakt voor het pleegouderschap. Daarom is het belangrijk om je goed te laten informeren. Vraag geheel vrijblijvend ons informatiepakket aan of bezoek één van onze informatiesessies, die ook online aangeboden worden. De data en locaties van deze bijeenkomsten vind je in onze agenda. Als je na alle informatie en de informatiesessie overtuigd bent dat het pleegouderschap iets voor jou is, dan kun je je aanmelden als aspirant pleegouder. We gaan graag met je aan de slag! Vraag hieronder meer informatie aan over het pleegouderschap.

Intake

Nadat we jouw aanmelding hebben ontvangen, versturen we een intakeformulier. Het voorbereidingsprogramma vraagt een behoorlijke investering van jou, je gezin en Juvent. Het is daarom belangrijk eerst samen te bepalen of deelname op dat moment en/of in jouw situatie zinvol is. Het volgen van het Kim!-programma heeft soms (nog) geen zin. Bijvoorbeeld als jouw thuissituatie onvoldoende stabiel is of te weinig aansluit bij onze vraag naar pleeggezinnen. Om dat te kunnen beoordelen, gebruiken we het intakeformulier met vragen. Binnen veertien dagen volgt een intakegesprek telefonisch of face-to-face.

Kim!-programma

Het is een grote stap om een pleegkind in je gezin op te nemen. Dat doe je gelukkig niet alleen. Het Kim! (Kind In het Midden), een voorbereidings- en selectieprogramma, helpt ons én jou als aspirant pleegouder om de juiste beslissing te nemen. Ons Kim!-programma bestaat uit twee verdiepingsdagen, huiswerk, twee huisbezoeken, verdiepingsmateriaal over alle facetten van pleegzorg en een eindgesprek. In de loop van het programma ontdek je wat pleegzorg allemaal inhoudt en onderzoek je zelf of pleegzorg iets voor jou en je gezin is. Na het programma is duidelijk of pleegzorg bij je past en welke vorm van pleegzorg.

Acceptatie

Ben je na de training nóg meer overtuigd om pleegouder te worden? En is Juvent akkoord na het voeren van het eindgesprek? Dan nemen we je graag op in ons bestand als pleegouder. Aan de hand van de zes landelijke criteria, stellen we een screeningsdocument op. Daarin staan, naast je krachten en competenties, ook aandachtspunten van jou als pleegouder. Dit document vormt de basis voor de matching en begeleiding. Na acceptatie kan een plaatsing snel volgen, of laat het nog even op zich wachten. Idealiter kiezen we per zorgvraag het liefst uit vijf pleeggezinnen. Op dit moment zijn we eigenlijk al blij met één match.

Matching

Nadat een kind is aangemeld met een zorgvraag, gaan we op zoek naar een passend pleeggezin. De matching, het zoeken van pleegouder(s) voor een pleegkind, is maatwerk. Dit is een van de belangrijkste stappen in het hele proces. Wanneer het kind al in een pleeggezin in het eigen netwerk verblijft, onderzoeken we of het hier goed en veilig is. Als we een geschikt pleeggezin uit ons bestand hebben gevonden, sluiten we een contract af voor het leveren van de vergoeding en begeleiding. Hierna wordt de plaatsing gestart.

Je kunt op ieder moment pauzeren, of beslissen om te stoppen met het voorbereidingstraject of het aanbod.

Training & scholing

Vanaf het moment dat een pleegkind in een pleeggezin gaat wonen, heeft onze pleegzorgbegeleider regelmatig contact met het pleeggezin. Daarnaast biedt Juvent extra ondersteuning in de vorm van trainingen en scholing. Denk aan opvoedingsprogramma’s en themabijeenkomsten over onderwerpen als ‘omgaan met moeilijk gedrag’, ‘hechting’ of ‘loyaliteit naar (pleeg)ouders’.

 

Wat je misschien nog wilt weten

Waar moet ik aan voldoen als ik pleegouder wil worden?

Veiligheid, warmte en structuur bieden is het belangrijkste. Rijk of arm, samenwonend of alleen, hetero of homo, dat doet er niet toe. Voordat je pleegouder wordt, volg je een uitgebreide training en leer je meer over jouw rol als pleegouder. Over wat voor kind bij jou en je situatie past. Om pleegouder te kunnen worden, moet je voldoen aan een aantal criteria:
 • Eén van de aspirant-pleegouders moet minimaal 21 jaar oud zijn
 • De Raad voor de Kinderbescherming moet een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) kunnen afgeven voor alle inwonende personen van 12 jaar en ouder. Hiervoor ontvang je na aanmelding een toestemmingsformulier.
 • Er moet sprake zijn van een stabiele en veilige thuissituatie
 • Er zijn geen medische bezwaren geconstateerd die het pleegouderschap kunnen beïnvloeden
 • Pleegouders kunnen en willen samenwerken met ouders, Juvent en andere die bij de pleegzorgplaatsing betrokken zijn. Hierbij gaan we uit van de landelijke criteria:
  • Openheid & duidelijkheid
  • Samenwerken & delen van opvoederschap
  • Jeugdigen helpen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen
  • Jeugdigen helpen hun gedrag te veranderen op basis van het versterken van de eigen krachten en het aanboren van talenten en mogelijkheden van de jeugdige
  • Kunnen inschatten welke uitwerking het pleegouderschap op hun eigen situatie heeft
  • Veiligheid: het bieden van een veilige leefomgeving aan een pleegkind

Meld je aan als (aspirant) pleegouder!

Wat zijn de overwegingen om pleegouder te worden?

Het ligt voor de hand dat je veel vragen hebt over of het verstandig is om pleegouder te worden. Wie is Juvent precies? Wat zijn je wensen? Moet er iets veranderen voordat er pleegkinderen kunnen komen? Hoe is het financieel geregeld?

Overwegingen voor aspirant-pleegouders:

 • Past het pleegouderschap bij mij en mijn gezin: wil ik dat en kan ik dat?
 • Past deze organisatie bij mij: wil ik partner zijn in deze sfeer en omgeving?

Overwegingen voor de trainers, namens Juvent:

 • Is pleegzorg verantwoord: vinden wij dat het voor alle betrokkenen veilig is en blijft?
 • Kunnen deze pleegouders partners zijn in onze organisatie?

Ik ben alleenstaand. Kan ik dan ook pleegouder worden?

Ja, ook als alleenstaande kun je pleegouder worden. Als je het KIM-voorbereidingsprogramma voor pleegouders gaat volgen, zullen wij samen met jou kijken welke mogelijkheden er zijn voor jouw situatie.

Mijn man en ik werken fulltime, kunnen we dan wel pleegouder worden?

Ja, dat is mogelijk, maar niet voor ieder pleegkind is het wenselijk als beide pleegouders (fulltime) werken. Bij weekend- en vakantieopvang is het meestal geen probleem. Bij schoolgaande kinderen is het mogelijk te werken tijdens schooltijden. In sommige gevallen is bij een langdurende plaatsing kinderopvang beperkt mogelijk. Als je het KIM-voorbereidingsprogramma voor pleegouders gaat volgen, zullen wij samen met jou kijken welke mogelijkheden er dan zijn.