Intake en gezinsonderzoek

We vinden het belangrijk dat je een goed overwogen en bewuste keuze maakt voor het pleegouderschap. Daarom is het ook belangrijk om je, voordat je de aanmelding definitief maakt, te laten informeren door ons informatiepakket of op één van onze informatieavonden. De data van deze avonden vind je in onze agenda. Als je na de informatieavond overtuigd bent dat het pleegouderschap iets voor jou is, gaan we graag met je aan de slag.

Je krijgt van ons een intakeformulier met de vraag om deze zo goed mogelijk in te vullen. Deze vragen stellen wij om een volledig beeld van het gezin te krijgen. Alleen op die manier kunnen wij een weloverwogen beslissing maken om wel of niet te starten met het voorbereidings- en selectieprogramma. Natuurlijk doen we dat niet voordat we het formulier telefonisch of in een persoonlijk gesprek met je hebben besproken. Binnen een week laten we je weten of je deel mag nemen en wat onze motivatie is.

KIM!-training

Het is een grote stap om een pleegkind in je gezin op te nemen. Dat doe je gelukkig niet alleen. Het KIM! (Kind In het Midden), een voorbereidings- en selectieprogramma, helpt ons én jou om de juiste beslissing te nemen. KIM! bestaat uit twee trainingsdagen, twee huisbezoeken, verdiepingsmateriaal over alle facetten van pleegzorg en een eindgesprek. In de loop van het programma ontdek je wat pleegzorg allemaal inhoudt. En tijdens de training onderzoek je zelf of pleegzorg iets voor jou en het gezin is. Na de training wordt duidelijk welke vorm van pleegzorg en welk ‘soort’ kind het beste bij je past.

Acceptatie

Ben je na de training nóg meer overtuigd om pleegouder te worden? En is Juvent akkoord? Dan nemen we je graag op in ons bestand als pleegouder! We stellen een rapport op waarin, naast je krachten en competenties, ook de aandachtspunten van jou als pleegouder staan. Dit rapport vormt de basis voor de matching en begeleiding op het moment dat er een pleegkind bij jou als pleegouder wordt geplaatst. Na acceptatie kan een plaatsing snel volgen, of laat het nog even op zich wachten. Idealiter kiezen we per zorgvraag het liefst uit vijf pleeggezinnen. Op dit moment zijn we eigenlijk al blij met een match.

Matching

Nadat een kind is aangemeld met een zorgvraag, gaan we op zoek naar een passend pleeggezin. De matching, het zoeken van pleegouder(s) voor een pleegkind, is maatwerk. Dit is een van de belangrijkste stappen in het hele proces. Wanneer het kind al in een pleeggezin in het eigen netwerk verblijft, onderzoeken we of het hier goed en veilig is. Als we een geschikt pleeggezin uit ons bestand hebben gevonden, sluiten we een contract af voor het leveren van de vergoeding en begeleiding. Hierna wordt de plaatsing gestart.

Training

Tijdens de plaatsing volg je naar eigen wens trainingen en bezoek je thema-avonden. Je kunt je aanmelden voor de besloten Facebook-groep van pleegouders om zo kennis en ervaringen uit te wisselen.

Je kunt op ieder moment pauzeren of beslissen om te stoppen met het traject.

Kinderen die op zoek zijn naar een pleeggezin

Op dit moment zoeken we met spoed pleeggezinnen voor deze kinderen. Heb je zelf het idee dat een van deze kinderen in jouw gezin past? Neem dan contact op met de betreffende contactpersoon. Hebben wij op dit moment geen kind dat bij jou past, maar heb je wel ruimte voor een pleegkind? Laat het ons dan altijd weten! In een later kan er altijd een kind zijn dat wel in jouw gezin past.

Wat je misschien nog wilt weten

Waar moet ik als pleegouder aan voldoen?

Om pleegouder te kunnen worden, moet je voldoen aan een aantal criteria:
 • Eén van de aspirant-pleegouders heeft de leeftijd van 21 jaar bereikt
 • De Raad voor de Kinderbescherming geeft een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) voor alle inwonende personen van 12 jaar en ouder. Hiervoor ontvang je na aanmelding een toestemmingsformulier.
 • Pleegouders kunnen en willen samenwerken met een voorziening voor pleegzorg om uitvoering te geven aan een hulpverleningsplan voor het pleegkind. Dit dient vóór een eerste plaatsing te zijn aangetoond in een screeningstraject. Hierbij gaan we uit van de landelijke criteria.

Landelijke criteria screeningstraject

 • Openheid en duidelijkheid in contact
 • Bereidheid tot samenwerking en delen van het ouderschap
 • Kinderen helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen
 • Kinderen helpen tot gedragsverandering zonder hen pijn te doen
 • Inschatten wat pleegzorg betekent voor het dagelijks leven
 • Bieden van een veilige en verantwoorde omgeving
 • Referenties

Wat zijn de overwegingen om pleegouder te worden?

Het ligt voor de hand dat je veel vragen hebt over of het verstandig is om pleegouder te worden. Wie is Juvent precies? Wat zijn je wensen? Moet er iets veranderen voordat er pleegkinderen kunnen komen? Hoe is het financieel geregeld?

Overwegingen voor aspirant-pleegouders:

 • Past het pleegouderschap bij mij en mijn gezin: wil ik dat en kan ik dat?
 • Past deze organisatie bij mij: wil ik partner zijn in deze sfeer en omgeving?

Overwegingen voor de trainers, namens Juvent:

 • Is pleegzorg verantwoord: vinden wij dat het voor alle betrokkenen veilig is en blijft?
 • Kunnen deze pleegouders partners zijn in onze organisatie?