Privacyreglement

Wil je weten welke gegevens wij bewaren, wie jouw dossier mag lezen en hoe lang dit dossier wordt bewaard? Bekijk dan de beknopte informatie over ons privacybeleid voor ouders, voor jongeren en voor pleegouders of  lees het uitgebreide Privacyreglement Cliënt- en Pleegoudergegevens

Datalekken

Juvent gaat zorgvuldig om met gegevens van cliënten en pleegouders. Inbreuk of verlies van persoonsgegevens (een datalek) proberen we te voorkomen door onze systemen zo goed mogelijk te beveiligen. Als er toch risico’s of zwakke plekken worden geconstateerd, dan nemen we direct maatregelen. Datalekken worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor welke doelen gebruiken wij uw gegevens?

De gegevens die jij ons verstrekt via onze websiteformulieren of email gebruiken wij alleen om de door jouw gevraagde informatie over pleegzorg toe te zenden (informatiepakket, spreekbeurtpakket), om een nieuwsbericht of een antwoord op je vraag te sturen of om je aan te melden voor een evenement/training/informatiepakket. De gegevens die je met eerder genoemd doel hebt gegeven, worden niet aan derden verstrekt. Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk om deze doelen te realiseren.

Beeld- en geluidsopnamen

Je hebt wettelijk het recht om een geluidsopname te maken van een gesprek met een hulpverlener voor privé-gebruik. Je moet wel wel zelf bij het gesprek aanwezig zijn. Het is niet verplicht de hulpverlener vooraf in te lichten over de geluidsopname, maar we raden het wel aan dit wel te doen. Het is beter voor de verstandhouding tussen jou en je hulpverlener. Gesprekken tussen hulpverleners onderling opnemen mag niet wanneer zij niet zelf aan het gesprek deelnemen.

Beeldopnames (film, video, telefoon) mogen niet zonder toestemming van de hulpverlener worden gemaakt. Openbaarmaking van beeld- of geluidsopnamen (bv. via sociale media) mag alleen als de hulpverlener daar toestemming voor heeft gegeven. Bekijk de spelregels beeld- en geluidsopnamen.