Privacyreglement

Wil je weten welke gegevens wij bewaren, wie jouw dossier mag lezen en hoe lang dit dossier wordt bewaard? Bekijk dan de beknopte informatie over ons privacybeleid voor ouders, voor jongeren en voor pleegouders of  lees het uitgebreide Privacyreglement Cliënt- en Pleegoudergegevens

Datalekken

Juvent gaat zorgvuldig om met gegevens van cliënten en pleegouders. Inbreuk of verlies van persoonsgegevens (een datalek) proberen we te voorkomen door onze systemen zo goed mogelijk te beveiligen. Als er toch risico’s of zwakke plekken worden geconstateerd, dan nemen we direct maatregelen. Datalekken worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor welke doelen gebruiken wij uw gegevens?

De gegevens die jij ons verstrekt via onze websiteformulieren of email gebruiken wij alleen om de door jouw gevraagde informatie over pleegzorg toe te zenden (informatiepakket, spreekbeurtpakket), om een nieuwsbericht of een antwoord op je vraag te sturen of om je aan te melden voor een evenement/training/informatiepakket. De gegevens die je met eerder genoemd doel hebt gegeven, worden niet aan derden verstrekt. Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk om deze doelen te realiseren.