Wat we doen

Juvent is er voor kinderen, jongeren en hun ouders wanneer zich complexe en meervoudige problemen voordoen. Als een lichte aanpak of ondersteuning niet (meer) werkt, zetten wij intensieve en specialistische behandeling in. Wij gaan daarbij uit van de mogelijkheden van ieder individu. Wij geloven dat gezinnen met de juiste ondersteuning kunnen veranderen. Daar waar kinderen opgroeien, zorgen wij samen met onze partners in Zeeland voor de juiste ondersteuning en behandeling, voor nu en straks. Daar waar het toegevoegde waarde heeft, delen wij onze kennis en nemen wij het initiatief om samen te werken.

Wij geloven in verandering door herstel van relaties.

Waar we voor staan

Onze missie is om ervoor te zorgen dat ieder kind veilig kan opgroeien en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene. Iedere dag maken onze betrokken collega’s zich hard om te doen wat nodig is om kinderen, gezinnen en hun omgeving te versterken in hun weg naar zelfstandigheid. Dat doen wij zo dicht mogelijk bij het gezin thuis en waar nodig in pleeggezinnen, gezinshuizenen specialistische behandelgroepen.

Gelijkwaardigheid

Een optimale hulpverleningsrelatie tussen de zorgvrager en de hulpverlener is een randvoorwaarde voor goede jeugdzorg. Wij streven daarom naar gelijkwaardigheid, zowel in de relatie tussen zorgvrager en hulpverlener, als tussen collega’s en collega-hulpverleners. Ieder levert vanuit zijn of haar rol een bijdrage aan het hulpverleningsproces en heeft de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van onze zorg zo hoog mogelijk te houden.

Respect en vertrouwen

We werken met elkaar vanuit het respect en het vertrouwen dat we allemaal ons werk zo goed mogelijk willen doen. Dat doen we door elkaar te helpen, elkaar vragen te stellen als we iets niet begrijpen en door elkaar aan te spreken en feedback te geven. We mogen bevraagd worden, omdat we (van elkaar) willen blijven leren en ons willen blijven verbeteren. Besluiten worden genomen door diegene die dat het beste kan doen, op grond van expertise en betrokkenheid. Juvent biedt een helder kader waarbinnen professionele vrijheid van handelen bestaat met als doel de (hulp)vraag van kinderen en ouders zo goed mogelijk te beantwoorden.

Verbinden en samenwerken

We verbinden en werken samen in het belang van het kind. We faciliteren in mogelijkheden en laten oordelen los die ons belemmeren om te komen tot een oplossing. We tonen lef, gaan verder, zijn vasthoudend en nemen initiatief. Zo komen we samen verder.

Kwaliteit

We proberen er alles aan te doen om gezinnen zo snel en zo goed mogelijk van dienst te zijn. De vraag van het gezin is altijd ons uitgangspunt. Met regelmaat meten we uiteraard ook de cliënttevredenheid zodat we ook weten of we met de behandeling resultaten boeken. Daar waar nodig verwijzen we door naar professionals buiten Juvent of werken we samen met hen. We werken conform professionele richtlijnen en protocollen die gelden om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Al onze HBO geschoolde hulpverleners zijn SKJ en/of BIG geregistreerd. Onze kennis houden we actueel met behulp van de scholing binnen onze Juvent Academie. Daarbij zijn wij een ISO-gecertificeerde instelling die de waarde voor het gezin als uitgangspunt neemt.