Informatiepakket aanvragen

Is jouw huis een veilige haven en is rust en structuur vanzelfsprekend? Misschien is het pleegouderschap dan iets voor jou. Zo’n beslissing neem je niet zomaar. Wil je meer informatie over wat pleegzorg inhoudt? Een goede eerste stap is het vrijblijvend aanvragen van een informatiepakket.

Informatiesessie

Na het lezen van alle informatie op de website en uit het informatiepakket, zijn er misschien nog meer vragen. Stel ze op één van onze informatiesessie. Juvent organiseert meerdere malen per jaar op een laagdrempelige manier informatiesessie door héél Zeeland en tegenwoordig ook digitaal. Tijdens zo’n sessie geven we je uitleg over wat er allemaal bij het pleegouderschap komt kijken. Naast onze professional is ook één van onze pleegouders en tevens collega’s, aanwezig om jouw vragen te beantwoorden. Kijk in onze agenda voor de datum van de eerstvolgende sessie bij jou in de buurt of meld je direct hier aan. Je bent van harte welkom!

Pleegouder worden

Ben je er nog meer van overtuigd dat je pleegouder wilt worden? En heb je plek voor kinderen die op zoek zijn naar een pleeggezin? Na jouw bezoek aan onze informatieavond stellen we jou de vraag of je je wilt aanmelden als aspirant pleegouder. Beantwoord je die vraag met een ‘Ja’, dan ontvang je van ons een intakeformulier. Aan de hand daarvan beoordelen we of je mag starten met het Kim!-programma.

Vragen?

Heb je, na het doornemen van alle informatie en het bezoek aan de informatieavond, toch nog vragen? Neem dan contact op met team Werving, Voorbereiding & Matching van Juvent en stel hem alsnog!

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe word je pleegouder?

Het traject om pleegouder te worden zie je hier.

Informatiepakket

Je ontvangt informatie per mail of per post

Informatieavond

Je bezoekt een informatieavond bij jou in de buurt. Daar krijg je informatie over pleegzorg en Juvent. Je kunt ook al je vragen stellen aan Kim!-begeleiders en pleegouders.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden. Dit verplicht je tot niets.

Intake

Veelal telefonisch volgt er een intake. We bespreken jouw situatie en je wensen ten aanzien van pleegzorg en bepalen samen met jou of het een goed moment is om te starten aan ons Kim!-programma.

Kim!-programma

Je volgt twee verdiepingsdagen. Hier leer je meer over thema’s die met pleegzorg te maken hebben, zoals relatie met de ouders, hechting, identiteit en het omgaan met soms ingewikkeld gedrag van je pleegkind. We komen op huisbezoek en vragen je huiswerk te maken.

Acceptatie

Samen met jou beslissen we of je opgenomen wordt in ons pleegouderbestand.

Matching

Is er een kind wiens situatie aansluit bij jouw wensen en situatie, dan maak je kennis. Klikt het van beiden kanten? Dan is er een match en komt het kind bij je logeren of wonen. Dit wordt – indien mogelijk - langzaam opgebouwd.

Behoud

Je staat niet alleen voor de zorg. Jouw pleegzorgbegeleider is er voor jou om je te begeleiden in de zorg. Samen kijken jullie wat goed is voor het kind en zijn/haar ontwikkeling.

Training

Tijdens de plaatsing volg je naar eigen wens trainingen en bezoek je thema-avonden. Deze avonden worden georganiseerd door Samen Sterk. Zij luisteren naar de ontwikkel of informatiebehoefte van pleegouders en proberen daar op aan te sluiten.   Je kunt op ieder moment pauzeren of beslissen om te stoppen met het traject.

Wat zijn de overwegingen om pleegouder te worden?

Het ligt voor de hand dat je veel vragen hebt over of het verstandig is om pleegouder te worden. Wie is Juvent precies? Wat zijn je wensen? Moet er iets veranderen voordat er pleegkinderen kunnen komen? Hoe is het financieel geregeld?

Overwegingen voor aspirant-pleegouders:

 • Past het pleegouderschap bij mij en mijn gezin: wil ik dat en kan ik dat?
 • Past deze organisatie bij mij: wil ik partner zijn in deze sfeer en omgeving?

Overwegingen voor de trainers, namens Juvent:

 • Is pleegzorg verantwoord: vinden wij dat het voor alle betrokkenen veilig is en blijft?
 • Kunnen deze pleegouders partners zijn in onze organisatie?

Waar moet ik aan voldoen als ik pleegouder wil worden?

Veiligheid, warmte en structuur bieden is het belangrijkste. Rijk of arm, samenwonend of alleen, hetero of homo, dat doet er niet toe. Voordat je pleegouder wordt, volg je een uitgebreide training en leer je meer over jouw rol als pleegouder. Over wat voor kind bij jou en je situatie past. Om pleegouder te kunnen worden, moet je voldoen aan een aantal criteria:
 • Eén van de aspirant-pleegouders moet minimaal 21 jaar oud zijn
 • De Raad voor de Kinderbescherming moet een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) kunnen afgeven voor alle inwonende personen van 12 jaar en ouder. Hiervoor ontvang je na aanmelding een toestemmingsformulier.
 • Er moet sprake zijn van een stabiele en veilige thuissituatie
 • Er zijn geen medische bezwaren geconstateerd die het pleegouderschap kunnen beïnvloeden
 • Pleegouders kunnen en willen samenwerken met ouders, Juvent en andere die bij de pleegzorgplaatsing betrokken zijn. Hierbij gaan we uit van de landelijke criteria:
  • Openheid & duidelijkheid
  • Samenwerken & delen van opvoederschap
  • Jeugdigen helpen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen
  • Jeugdigen helpen hun gedrag te veranderen op basis van het versterken van de eigen krachten en het aanboren van talenten en mogelijkheden van de jeugdige
  • Kunnen inschatten welke uitwerking het pleegouderschap op hun eigen situatie heeft
  • Veiligheid: het bieden van een veilige leefomgeving aan een pleegkind

Meld je aan als (aspirant) pleegouder!

Ik ben alleenstaand. Kan ik dan ook pleegouder worden?

Ja, ook als alleenstaande kun je pleegouder worden. Als je het KIM-voorbereidingsprogramma voor pleegouders gaat volgen, zullen wij samen met jou kijken welke mogelijkheden er zijn voor jouw situatie.

Krijgt een pleegouder een vergoeding voor de kosten die voor het pleegkind worden gemaakt?

Als pleegouder ontvang je een pleegzorgvergoeding. Dit is een onkostenvergoeding die door geen enkele instantie als inkomen wordt gezien. De hoogte van de vergoeding hangt af van de leeftijd van het pleegkind. Bij crisisopvang is een extra vergoeding mogelijk wanneer een kind bijvoorbeeld weinig spullen bij zich heeft.

Mijn man en ik werken fulltime, kunnen we dan wel pleegouder worden?

Ja, dat is mogelijk, maar niet voor ieder pleegkind is het wenselijk als beide pleegouders (fulltime) werken. Bij weekend- en vakantieopvang is het meestal geen probleem. Bij schoolgaande kinderen is het mogelijk te werken tijdens schooltijden. In sommige gevallen is bij een langdurende plaatsing kinderopvang beperkt mogelijk. Als je het KIM-voorbereidingsprogramma voor pleegouders gaat volgen, zullen wij samen met jou kijken welke mogelijkheden er dan zijn.  

Mijn neefje/nichtje had problemen en kon niet meer thuis wonen. Nu woont hij bij mij. Ben ik dan pleegouder?

Als je voor een kind van een ander zorgt, ben je niet automatisch pleegouder. Om als pleegouder te worden erkend, moet er in ieder geval sprake zijn van een hulpvraag: Je hebt hulp nodig bij de opvang van het kind dat bij jou woont. Vervolgens moet je voldoen aan de volgende (wettelijke) voorwaarden:
 • (Eén van) de aspirant-pleegouder(s) moet minimaal 21 jaar oud zijn
 • De Raad voor de Kinderbescherming moet een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) kunnen afgeven voor alle inwonende personen van 12 jaar en ouder. Hiervoor ontvang je na aanmelding een toestemmingsformulier.
 • Er moet sprake zijn van een stabiele en veilige thuissituatie
 • Voor het toekomstige pleegkind moet een aparte slaapkamer beschikbaar zijn
 • Er zijn geen medische bezwaren geconstateerd die het pleegouderschap kunnen beïnvloeden
 • Pleegouders kunnen en willen samenwerken met ouders, Juvent en andere die bij de pleegzorgplaatsing betrokken zijn. Hierbij gaan we uit van de landelijke criteria:
  • Openheid en duidelijkheid in contact
  • Bereidheid tot samenwerking en delen van het ouderschap
  • Kinderen helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen
  • Kinderen helpen tot gedragsverandering zonder hen pijn te doen
  • Inschatten wat pleegzorg betekent voor het dagelijks leven
  • Bieden van een veilige en verantwoorde omgeving
Alle pleegouders van Juvent moeten aan deze eisen voldoen. Pas wanneer je aan al deze voorwaarden voldoet, kan Juvent jou als pleegouder accepteren. Ook dan pas heb je recht op begeleiding en een pleegzorgvergoeding.

Juvent zoekt altijd nieuwe pleeggezinnen terwijl er pleeggezinnen zijn die wachten op de plaatsing van een pleegkind. Hoe kan dat?

Niet elk kind past in elk gezin. Juvent zoekt een gezin dat zo goed mogelijk aansluit bij de achtergrond en de specifieke situatie van het pleegkind. Daarom is het belangrijk dat we altijd voldoende pleegouders hebben om voor een kind het gezin te vinden dat het beste bij hem past. Daarom kan het zijn dat sommige pleeggezinnen lang moeten wachten tot er een pleegkind is die past. Bij de plaatsing van een pleegkind spelen verschillende vragen een rol, bijvoorbeeld:
 • Is het wenselijk dat het kind dicht bij zijn ouders blijft wonen of op dezelfde school blijft?
 • Is het voor het kind goed als er meer kinderen in het gezin zijn of juist niet?
 • Heeft het kind problemen waar het pleeggezin mee kan omgaan?
 • Hoe lang zal het kind in het gezin verblijven?
Op basis van de zorgvraag en wensen vanuit het pleegkind zal dus gekeken worden of er een match is met pleeggezinnen die nog wachten op een plaatsing.