Juvent kijkt samen vooruit!

Wij zijn Juvent, de Zeeuwse Jeugdzorgspecialist! Wij helpen kinderen, gezinnen en hun omgeving bij complexe vragen over opgroeien en opvoeden. Het gezin en zijn directe omgeving staan altijd centraal in onze aanpak. Juvent geeft gezinnen weer perspectief. Daar maken onze medewerkers zich elke dag hard voor. Onze missie is dat ieder kind in een veilige gezinsomgeving kan opgroeien tot een zelfstandige volwassene. Dat doen we samen: met collega’s, zorgpartners en bovenal: het gezin. Onze blik is gericht op de toekomst. We luisteren, bundelen onze krachten en kijken verder én vooruit!

We luisteren en maken samen een plan

Gezinssituaties kunnen ingewikkeld zijn en vaak spelen er meerdere vragen. Juvent kijkt naar de wensen en behoeften en wat nodig is voor het gezin. We luisteren goed en vertalen dat naar een plan. Kinderen en hun ouders denken mee over welke hulp bij ze past. Dat kan begeleiding zijn, of een intensievere behandeling. In het plan leggen we heldere afspraken vast: welke rol speelt Juvent, wat kunnen het kind en het gezin zelf doen en wie begeleidt ze daarbij?

We bundelen onze krachten

Kinderen en gezinnen kunnen met lastige hulpvragen bij Juvent terecht. We zorgen voor de specialistische behandeling of begeleiding die het gezin nodig heeft. Dat kan bij Juvent zijn, of bij een andere zorgaanbieder. Wij weten waar Juvent toegevoegde waarde biedt en
waar onze partners dat doen. En zij weten welke expertise Juvent in huis heeft.

Juvent zorgt voor een zo transparant en soepel mogelijk zorgtraject. We verbinden en nemen het initiatief om samen te werken. We bundelen onze krachten binnen Juvent en met ons netwerk in het belang van het kind. En we begeleiden het gezin bij elke stap van het hulptraject.

Juvent vervult een actieve rol binnen de Zeeuwse Jeugdzorg. We hebben een groot netwerk in de zorg, gemeentes, het onderwijs en sectoren zoals wonen, werken en sport. Wij delen onze kennis en expertise met collega’s en onze partners. Dat doen we in ons dagelijks werk en via ons kenniscentrum: de Juvent Academie.

We kijken verder en vooruit

Tijdens de behandeling of begeleiding toetsen we regelmatig of we nog op de juiste weg zitten. Beslissingen nemen we samen met het gezin. Juvent geeft haar medewerkers hierbij het vertrouwen en de ruimte om verder én vooruit te denken. Wij ondersteunen onze medewerkers om persoonlijke en deskundige zorg te bieden, altijd in het belang van het kind en het gezin. Iedereen in onze organisatie draagt daaraan bij. We zijn trots op ieders inzet om kinderen en gezinnen te helpen. En trots op de rol die wij als jeugdzorgspecialist binnen Zeeland vervullen.