Jaarlijks legt Juvent verantwoording af over haar prestaties. Zo laten we zien hoe publiek geld wordt besteed. En hoe onze zorg, dienstverlening en ondersteuning is georganiseerd en de kwaliteit van zorg is geborgd.