Jeugdhulpcombinatie

Juvent werkt met Emergis, Almata en Inzet voor Zorg samen in de Jeugdhulpcombinatie Zeeland. Door samen te werken willen wij een zo soepel mogelijk hulpverleningstraject voor kinderen, jongeren en gezinnen realiseren.
Binnen ons samenwerkingsverband kunnen wij een passende oplossing bieden voor de meeste complexe hulpvragen van jeugdigen en gezinnen.
Juvent, Emergis, Via Almata en Inzet voor Zorg werken inhoudelijk samen; de organisaties zijn zelfstandig.

Zeeuwse Zorgcoalitie

Goede en toegankelijke zorg is onmisbaar voor de leefbaarheid in Zeeland en een belangrijk onderdeel van een gezond vestigingsklimaat. Om goede zorg in Zeeland voor iedereen toegankelijk te houden, nu en in de toekomst, heeft een groot aantal partijen – waaronder Juvent – de krachten gebundeld in de Zeeuwse Zorg Coalitie

Onderaannemers

Als Juvent bieden wij niet alle zorg zelf aan. Soms vragen wij andere organisaties om de gevraagde zorg te leveren Omdat zij specialist zijn. Of omdat zij (op dat moment) plekken/ medewerkers beschikbaar hebben. Vanzelfsprekend selecteren wij deze onderaannemers met de grootste zorg.

De samenwerking met onderaannemers maakt het mogelijk om nog beter in te spelen op de specifieke hulpvragen en wensen van kinderen en jongeren.

Wij werken samen met o.a.;
Expertise in Ervaren, Lelie Zorggroep / Agathos, Tragel, ‘s Heerenloo Zeeland, Leger des Heils, William Schrikker Pleegzorg, Gors, Philadelphia en zorgboerderijen Hosvazze en Binnenste Buiten.