Over het toepassen van deze Statuten en Reglementen legt Juvent verantwoording af in haar jaarverslag, dat tevens gepubliceerd wordt op www.jaarverslagenzorg.nl.