Cliëntenraad

Medezeggenschap voor jongeren en ouders is formeel geregeld binnen de cliëntenraad van Juvent. Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe leden. Klik hier voor de vacaturetekst.

Pleegouderraad

Voor ons is het belangrijk dat pleegouders actief meedenken en meepraten over het pleegzorgbeleid, de hulp aan pleegkinderen en de begeleiding van pleegouders. Daarvoor heeft Juvent een pleegouderraad (POR) waarin pleegouders zitten die de gemeenschappelijke belangen van pleeggezinnen behartigen.

Ondernemingsraad

Via de ondernemingsraad denken en praten medewerkers mee over ontwikkelingen en beleidsplannen. De raad heeft advies- en instemmingsrecht op diverse onderwerpen. De leden zijn gekozen door medewerkers van Juvent.

Ga naar…