Pleegzorgbegeleider

Ieder pleeggezin wordt begeleid door een pleegzorgbegeleider van Juvent.  De pleegzorgbegeleider is het aanspreekpunt voor opvoedingsvragen en allerlei praktische zaken wat bijdraagt aan een veilige, gezonde en normale ontwikkeling van het kind. De pleegzorgbegeleider ziet hierop toe en ondersteunt zo veel of zo weinig als nodig is.

Ook onderhoudt de pleegzorgbegeleider contact met, wanneer er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel, een Gecertificeerde Instelling (GI) als bijvoorbeeld Intervence.

Een bezoekenregeling van biologische ouders aan hun kind kan veel impact hebben. De pleegzorgbegeleider kan rondom de bezoekregeling ondersteuning bieden aan pleegouders en het kind en eventueel (een deel van) de bezoeken zelf begeleiden en observeren. Dit gebeurt altijd in overleg met pleegouders, de gemeente of de Gecertificeerde Instelling.

Samen Sterk

Het project Pleegzorg: ‘Samen Sterk’ van Juvent ondersteunt en verbindt pleegouders. Door in te spelen op de behoefte en wat leeft bij onze pleegouders en pleegzorgbegeleiders, organiseert Juvent bijvoorbeeld geregeld themabijeenkomsten. Deze bijeenkomsten dienen als ontmoetingsmomenten voor pleegouders die te maken hebben met moeilijk gedrag, hechting of loyaliteit. Kijk voor het actueel aanbod in onze agenda.

Evaluaties en herscreening

Goede pedagogische zorg voor pleegkinderen staat voorop en veiligheid is daar een belangrijk onderdeel van. Daarom evalueert Juvent regelmatig de situatie bij ieder pleeggezin. Iedere twee jaar kan een nieuwe Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) bij de Raad voor de Kinderbescherming worden aangevraagd. Bijvoorbeeld als er een nieuwe inwonende komt van 12 jaar of ouder of als er twee jaar geen pleegkind in het pleeggezin is geplaatst. Ook kan er tussentijds worden gekeken of iemand pleegouder kan blijven. Zo’n herscreening gebeurt bijvoorbeeld na een ingrijpende gebeurtenissen als een zwangerschap, echtscheiding, ernstige ziekte of verhuizing.