Pleegzorgbegeleider

Ieder pleeggezin wordt begeleid door een pleegzorgbegeleider van Juvent.  De pleegzorgbegeleider is het aanspreekpunt voor opvoedingsvragen en allerlei praktische zaken wat bijdraagt aan een veilige, gezonde en normale ontwikkeling van het kind. De pleegzorgbegeleider ziet hierop toe en ondersteunt zo veel of zo weinig als nodig is.

Ook onderhoudt de pleegzorgbegeleider contact met, wanneer er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel, een Gecertificeerde Instelling (GI).

Samen Sterk

‘Samen Sterk’ van Juvent ondersteunt en verbindt pleegouders. Door in te spelen op de behoefte en wat leeft bij onze pleegouders en pleegzorgbegeleiders, organiseren zij geregeld themabijeenkomsten. Deze bijeenkomsten dienen als ontmoetingsmomenten voor pleegouders die te maken hebben met moeilijk gedrag, hechting of loyaliteit. Kijk voor het actueel aanbod in onze agenda.

Evaluaties en herscreening

Goede pedagogische zorg voor pleegkinderen staat voorop en veiligheid is daar een belangrijk onderdeel van. Daarom evalueert Juvent regelmatig de situatie bij ieder pleeggezin. Iedere twee jaar wordt een nieuwe Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) bij de Raad voor de Kinderbescherming aangevraagd of eerder als er een nieuwe inwonende komt van 12 jaar of ouder. Ook kan er tussentijds worden gekeken of iemand pleegouder kan blijven. Zo’n herscreening gebeurt bijvoorbeeld na een ingrijpende gebeurtenis zoals een zwangerschap, echtscheiding, ernstige ziekte of verhuizing.

Ook begeleiding zonder plaatsing

Afhankelijk van je aanbod kan het enige tijd duren voordat je een plaatsing krijgt. We vinden het belangrijk contact met je te onderhouden. De Kim!-begeleider die het individuele deel van jouw programma heeft begeleid, blijft jouw aanspreekpunt wanneer er geen kind bij jou is geplaatst. Mochten er wijzigingen zijn in de gezinssamenstelling of situatie die van belang zijn voor een eventueel pleegkind, dan is het van belang dit hem of haar te melden.