De alternatieven voor een thuis

Als pleegouder kun je op verschillende manieren een thuis bieden voor een kind. We kijken allereerst naar de zorgvraag en de situatie van het kind en zoeken vervolgens pleegouder(s) die zo volledig mogelijk aan deze vraag kunnen voldoen.

Jaarlijks vinden zo’n 500 Zeeuwse kinderen en jongeren een tijdelijk thuis in een pleeggezin. Bij ongeveer 40% gaat het om de opvang van bekenden.

Netwerkpleegzorg

Het kan zijn dat een kind uit je eigen omgeving zorg nodig heeft. Als familie of vriend wil je in zo’n situatie misschien (tijdelijk) voor dit kind zorgen of je wordt gevraagd om de zorg (tijdelijk) op je te nemen. Wanneer je al een kind van familie of bekenden opvangt of van plan bent dat te gaan doen, is er een ander traject binnen Pleegzorg van toepassing. Neem daarvoor contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin bij jou in de buurt. Zij kunnen jou daar meer over vertellen. Op de website van Pleegzorg Nederland lees je hier meer over.

Bestandspleegzorg

Het is ook mogelijk om kinderen onder te brengen in een gezin dat zij nog niet kennen. Juvent heeft binnen Zeeland ruim 450 pleeggezinnen in haar bestand die zijn opgeleid om kinderen die niet thuis kunnen wonen op te vangen. Deze gezinnen worden -net als bij netwerkpleegzorg- begeleid door Juvent en ontvangen een pleegzorgvergoeding.

De zorgvraag

Tijdelijke pleegzorg

Meestal wonen kinderen tijdelijk in een pleeggezin. Dat kan gaan om enkele dagen tot weken in een crisissituatie, maar soms ook voor meerdere maanden of jaren. De ouders en het kind worden dan door Juvent begeleid, zodat het kind weer zo snel mogelijk terug naar huis kan. Het is voor een kind ook mogelijk om af en toe in het weekend, een dag in de week of in de vakantie in een pleeggezin te verblijven, bijvoorbeeld om de ouders te ontlasten.

Langdurige pleegzorg

Sommige kinderen kunnen niet meer terug naar huis. Voor deze kinderen zijn er pleeggezinnen waar zij kunnen blijven wonen totdat ze volwassen zijn. Eén van onze uitgangspunten in pleegzorg is dat het kind (waar mogelijk of wenselijk) contact houdt met zijn of haar (biologische) ouders, ook als volledige terugkeer naar huis niet lukt.