De alternatieven voor een thuis

Als pleegouder kun je op verschillende manieren een thuis bieden voor een kind. We kijken allereerst naar de zorgvraag en de situatie van het kind en zoeken vervolgens pleegouder(s) die zo volledig mogelijk aan deze vraag kunnen voldoen.

Jaarlijks vinden zo’n 500 Zeeuwse kinderen en jongeren een tijdelijk thuis in een pleeggezin. Bij ongeveer 40% gaat het om de opvang van bekenden.

Netwerkpleegzorg

Het kan zijn dat een kind uit je eigen omgeving zorg nodig heeft. Als familie of vriend wil je in zo’n situatie misschien (tijdelijk) voor dit kind zorgen of je wordt gevraagd om de zorg (tijdelijk) op je te nemen. Wanneer je al een kind van familie of bekenden opvangt of van plan bent dat te gaan doen, is er een ander traject binnen Pleegzorg van toepassing. Neem daarvoor contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin bij jou in de buurt. Zij kunnen jou daar meer over vertellen. Op de website van Pleegzorg Nederland lees je hier meer over.

Bestandspleegzorg

Het is ook mogelijk om kinderen onder te brengen in een gezin dat zij nog niet kennen. Juvent heeft binnen Zeeland ruim 450 pleeggezinnen in haar bestand die zijn opgeleid om kinderen die niet thuis kunnen wonen op te vangen. Deze gezinnen worden -net als bij netwerkpleegzorg- begeleid door Juvent en ontvangen een pleegzorgvergoeding.

De zorgvraag

Crisispleegzorg

Na een crisisaanmelding binnen kantoortijd gaan binnen 4 uur twee mensen van het Ambulante Spoedhulp-team van Juvent naar het gezin om te onderzoeken wat de situatie is. Nagaan of de kinderen in het gezin voldoende veilig zijn, staat daarbij voorop. Als het noodzakelijk is om kinderen tijdelijk uit het gezin te halen en opvang in het netwerk van het gezin is niet mogelijk, komt een crisispleeggezin in beeld. Als de Kinderrechter bepaalt dat een kind per direct uit huis moet worden geplaatst, kan ook een beroep worden gedaan op een crisispleeggezin.

Noodbed

Bij een crisisaanmelding buiten kantoortijd beoordeelt een gedragsdeskundige of het kind per direct een plek buiten het gezin nodig heeft. In die gevallen wordt een beroep gedaan op een noodbedpleeggezin: een pleeggezin waar het kind kan blijven tot de eerstvolgende werkdag. Een crisispleeggezin kan ook aangeven als noodbedpleeggezin beschikbaar te zijn.

Tijdelijke pleegzorg

Meestal wonen kinderen tijdelijk in een pleeggezin. Dat kan gaan om enkele dagen tot weken in een crisissituatie, zoals beschreven hierboven, maar soms ook voor meerdere maanden of jaren. De ouders en het kind worden dan door Juvent begeleid, zodat het kind weer zo snel mogelijk terug naar huis kan. Het is voor een kind ook mogelijk om af en toe in het weekend, een dag in de week of in de vakantie in een pleeggezin te verblijven, bijvoorbeeld om de ouders te ontlasten.

Langdurige pleegzorg

Sommige kinderen kunnen niet meer terug naar huis. Voor deze kinderen zijn er pleeggezinnen waar zij kunnen blijven wonen totdat ze volwassen zijn. Eén van onze uitgangspunten in pleegzorg is dat het kind (waar mogelijk of wenselijk) contact houdt met zijn of haar (biologische) ouders, ook als volledige terugkeer naar huis niet lukt.