Medewerkers van Juvent kunnen rekenen op onze Werkgeversbelofte:
Juvent is een goede werkgever die medewerkers het professionele vertrouwen geeft en  ruimte creëert voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zo worden medewerkers in staat gesteld om de (hulp)vraag van jongeren en ouders zo goed mogelijk te beantwoorden.

Zinvol werk

Wij zijn Juvent, de Zeeuwse Jeugdzorgspecialist. Wij stellen alles in het werk op de (hulp)vraag van jongeren en ouders zo goed mogelijk te beantwoorden.

Als medewerker van Juvent weet je: jouw werk heeft zin!

Jij biedt ondersteuning aan een kind dat in problemen dreigt te komen; jij helpt om een jongere een stabiel (t)huis te bieden als het de ouders niet lukt. Jij draagt bij aan goede zorg voor een kind, opdat hij/zij later toch zelfstandig aan de maatschappij kan deelnemen.

Medewerkers zijn erg betrokken en de prettige informele sfeer zorgt ervoor dat je je kwaliteiten durft te tonen en met ideeën durft te komen.

Professioneel vertrouwen

Bij Juvent werken wij met zelforganiserende teams: jij levert vanuit jouw rol een bijdrage aan het hulpverleningsproces en je hebt de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van onze zorg zo hoog mogelijk te houden. Samenwerking is hierbij het uitgangspunt. Zowel tussen jou en de zorgvrager, als tussen jou en jouw collega’s of collega-hulpverleners van andere organisaties.

Wij vertrouwen op jouw professionaliteit om complexe problematiek tot hanteerbare problemen terug te brengen en de juiste oplossingsrichting te vinden.

Bij Juvent heb je goede arbeidsvoorwaarden, leuke collega’s en een gezellige (leer)sfeer. Er is ruimte om je persoonlijke ontwikkeling te verbeteren middels scholing.

Professionele en persoonlijke ontwikkeling

De kwaliteit van onze hulpverlening staat of valt met de kwaliteit van onze medewerkers. Met ons eigen opleidingsprogramma Juvent Academie biedt Juvent de medewerkers een grote diversiteit aan vak(verdiepings)modules én persoonlijke ontwikkelingstrainingen aan. Zo ondersteunt Juvent ook jouw ontwikkelbehoefte.