Terneuzen, 21 november 2023 – Vandaag is de Buitenschoolse Opvang Uniek in Oostburg officieel geopend. De feestelijkheden markeren de start van een inclusieve buitenschoolse opvang, waar ieder kind kan spelen en opgroeien met kinderen uit de eigen omgeving. Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen (KOZV) heeft dat kunnen bewerkstellingen in nauwe samenwerking met Zeeuwse jeugdzorgspecialist Juvent.

 

Voor kinderen met behoefte aan extra ondersteuning

Door een slag in professionalisering en het aanpassen van de werkwijze is het nu zover: KOZV en Juvent hebben samen een plek kunnen creëren waar kinderen met extra behoefte aan structuur, aandacht en individuele ondersteuning terecht kunnen. Een plek waar ook kinderen die graag bezig zijn met sport en spel zich thuis voelen.

 

Breedte en uitdagend sport en spel programma

Om de kinderen iedere dag weer een uitdagend programma te kunnen bieden zijn samenwerkingen aangegaan met onder anderen FITR Club, atletiekvereniging De Wielingen en voetbalvereniging SV Oostburg. De verenigingen stellen hun ruimtes, sportvelden en sport- en spelmateriaal beschikbaar. Hierdoor kunnen de kinderen ruimschoots worden gestimuleerd om zich in sociaal en sportief opzicht te kunnen ontwikkelen.

Opening met wethouder Liefting

De locatie aan de Baljuv Veltersweg 20 in Oostburg is vandaag feestelijk geopend. Na een openingswoord van zowel KOZV als Juvent, benadrukte ook wethouder Cees Liefting het belang van de BSO. Vervolgens opende hij de locatie door een bal in het doel te schoppen, samen met de aanwezige kinderen. Daarna kregen de kinderen workshops aangeboden terwijl de volwassenen onder het genot van een hapje en een drankje de BSO leerde kennen.