Versoepeling coronamaatregelen Juvent
Update: 20 augustus 2020

Sinds 18 augustus zijn enkele landelijke coronamaatregelen weer aangescherpt, omdat het aantal besmettingen in Nederland weer oploopt. Het goed blijven naleven van de maatregelen is belangrijk om corona ook bij Juvent buiten de deur te houden.

Al onze zorg is weer opgestart!

Sinds 1 juni hebben we al onze zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen geleidelijk weer kunnen oppakken. Dat doen we zoveel als mogelijk weer in een persoonlijke afspraak bij gezinnen thuis of op een locatie van Juvent. Die persoonlijke afstemming tussen kind, gezin en hulpverlener is essentieel om jeugdhulp optimaal vorm te geven. Wel blijft het belangrijk om ons daarbij aan de geldende richtlijnen te houden om de verspreiding van corona te voorkomen. Juvent hanteert daarvoor de richtlijnen voor de jeugdzorg van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Hun website geeft ook goede informatie over opvoeden en opgroeien in deze coronatijd voor ouders, pleegouders, kinderen en jongeren.

Bezoeken en persoonlijke afspraken als er geen gezondheidsklachten zijn

Alle persoonlijke afspraken en bezoeken zijn weer mogelijk op voorwaarde dat geen van de betrokken personen gezondheidsklachten heeft. Een uitzondering hierop vormen kinderen (0 t/m 6 jaar) met een snotneus zonder koorts die niet in het bron- en contactonderzoek zitten van iemand die positief getest is op corona of een gezinslid heeft met verkoudheidsklachten en koorts. Ook kinderen met jaarlijks terugkerende verkoudheidsklachten door een bekende oorzaak, zoals hooikoorts of astma, vormen hier een uitzondering op.

Voor sommige mensen is een persoonlijke afspraak nog niet mogelijk vanwege gezondheidsrisico’s, beperkte ruimte of omdat het voor iemand gewoon nog te spannend is om persoonlijk af te spreken. Dat geldt voor ouders, pleegouders en kinderen, maar ook voor onze hulpverleners. Het is daarom belangrijk om samen open te spreken over eventuele twijfels. Zo kunnen we samen de beste voorwaarden scheppen om huisbezoeken en bezoeken tussen ouder en kind zo gewoon en zo persoonlijk mogelijk vorm te geven.

Terug van verblijf uit oranje gebied = neem 10 dagen quarantaine!

De afgelopen weken is de veiligheidscode van verschillende vakantielanden en regio’s bijgesteld. Als je terugkomt van een verblijf uit een gebied waarvoor (inmiddels) code oranje geldt, moet je 10 dagen thuis in quarantaine blijven. Mocht in die periode een persoonlijke afspraak of huisbezoek gepland staan, neem dan vooraf contact op met uw hulpverlener. De afspraak kan dan op een andere manier worden uitgevoerd (via telefoon of beeldbellen) of verplaatst.

Maximaal 6 bezoekers op onze woonlocaties

In de 24-uurs behandelgroepen en andere woonlocaties van Juvent mogen maximaal 6 mensen tegelijkertijd op bezoek komen. Kinderen tot 12 jaar en de bewoners van het pand tellen daarbij niet mee. Bij het bezoek moet 1,5 meter afstand in acht worden genomen. De hygiënemaatregelen blijven geldig.

Voorwaarden voor een persoonlijke afspraak of bezoek

Een persoonlijke afspraak, huisbezoek of (begeleid) bezoek van ouders met hun kind is mogelijk als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • de betrokken personen hebben geen gezondheidsklachten (zie hierboven);
 • het aantal aanwezige personen is beperkt tot de meest noodzakelijke personen;
 • deelnemers wassen hun handen bij binnenkomst én bij vertrek;
 • hoesten en niezen in de elleboog;
 • tussen volwassenen wordt de sociale afstand van 1,5 meter gehanteerd;
 • tussen kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden;
 • volwassenen houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van kinderen en jongeren

(Weekend)bezoek kind in pleeggezin, gezinshuis of 24-uursgroep

In afstemming met alle betrokkenen mogen kinderen en jongeren een weekend naar huis en thuis blijven slapen. Ouders mogen hun kind bezoeken in een pleeggezin, gezinshuis of 24-uurs groep. Het is belangrijk dat vooraf met alle betrokkenen wordt overlegd wat wenselijk en haalbaar is. Daarbij wordt rekening gehouden met gezondheidsrisico’s en persoonlijke omstandigheden. Vooraf worden samen afspraken gemaakt.

In afstemming met alle betrokkenen kan worden afgesproken een kind of jongere tot meerdere huishoudens te rekenen: dus het eigen gezin én het pleeggezin, gezinshuis of de groep. In dat geval hoeven de gezinsleden geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Verder gelden de volgende richtlijnen:

 • de betrokken personen hebben geen gezondheidsklachten;
 • alle volwassenen houden 1,5 meter afstand tot alle andere aanwezigen in pleeggezin, gezinshuis of 24-uurs groep;
 • ouders en opvoeders mogen kinderen en jongeren halen en brengen, ook als zij niet ingeschreven staan bij het huishouden van hun ouders of opvoeders.

Kantoorlocaties: minder ruimte beschikbaar

De meeste medewerkers van Juvent werken nog vanuit huis. Onze kantoorlocaties zijn zo veilig mogelijk ingericht. Zo zijn verplichte looproutes bepaald. Ook is voor alle ruimten vastgesteld welke plekken gebruikt mogen worden en hoeveel mensen maximaal in een ruimte aanwezig mogen zijn. Vanwege deze beperkingen zijn afspraken op kantoor slechts beperkt mogelijk. Ook bij deze afspraken geldt dat aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:

 • de betrokken personen hebben geen gezondheidsklachten
 • het aantal aanwezige personen is beperkt tot de meest noodzakelijke personen
 • de sociale afstand van 1,5 meter wordt gehanteerd
 • deelnemers wassen hun handen bij binnenkomst én bij vertrek
 • hoesten en niezen in de elleboog