Geen huisbezoek en afspraken op locatie, tenzij…

Alle persoonlijke huisbezoeken en afspraken zijn omgezet naar begeleiding op afstand (mail, telefoon, FaceTime, Whatsapp Beeldbellen). De pleegzorgbegeleider of hulpverlener bespreekt met alle betrokkenen wat de beste manier is om de begeleiding af te stemmen. Uitzondering hierop zijn acute noodsituaties waarbij geen gezondheidsklachten zijn. Voorafgaand zal altijd worden gevraagd of er gezondheidsklachten zijn.

(Begeleide) bezoeken kind met ouder

Er is geen fysiek (begeleid) bezoek of fysiek bezoek op locatie, tenzij … Dit ‘nee, tenzij’ beleid betekent dat er geen bezoek meer op een van onze locaties komt en er geen fysiek (begeleid) bezoek meer plaatsvindt tenzij het contact met de (naaste) familie of vertrouwenspersoon van essentieel belang is voor het kind of de jongere. Bijvoorbeeld omdat deze actief betrokken is bij de dagelijkse zorgverlening, of omdat het voor het emotioneel/psychisch welzijn van de cliënt belangrijk is dat er contact is met het naaste familielid of de belangrijke vertrouwenspersoon. Alle persoonlijke huisbezoeken en afspraken zijn omgezet naar begeleiding op afstand (mail, telefoon, FaceTime, Whatsapp Beeldbellen). De pleegzorgbegeleider of hulpverlener bespreekt met alle betrokkenen wat de beste manier is om de begeleiding af te stemmen.

Als een fysiek (begeleid) bezoek of een bezoek op locatie van Juvent wordt toegestaan gelden de volgende voorwaarden:

  • de bezoeker heeft geen gezondheidsklachten
  • per keer bestaat het bezoek uit maximaal 1 persoon
  • de sociale afstand van 1,5 meter wordt gehanteerd
  • bezoekers wassen hun handen bij binnenkomst én bij vertrek
  • de bezoeker vermijdt gemeenschappelijke ruimtes, heeft alleen contact met kinf of jongere in de eigen ruimte, maar bij voorkeur op een alternatieve plek: bijvoorbeeld buiten in de tuin, korte wandeling

Dagbehandeling open voor bijzondere beroepsgroepen

Net als de scholen heeft Juvent een aantal daglocaties geopend voor kinderen van ouders met bijzondere beroepen (medische zorg, politie, brandweer etc). Met hen zijn in afstemming met onderwijs/kinderopvang maatwerkafspraken voor opvang gemaakt, indien zij dat nodig hebben. Voor de overige kinderen wordt ambulante begeleiding op afstand geboden (mail, telefoon, FaceTime, Whatsapp Beeldbellen), tenzij sprake is van een acute noodsituatie. De pedagogisch medewerkers bespreken met ouders de bereikbaarheid en noodzakelijke ondersteuning in deze periode.

 

Daglocaties open voor provinciale noodopvang kwetsbare jeugd

De landelijke overheid heeft de gemeenten opdracht gegeven noodopvang te organiseren voor kwetsbare jeugd. Dit betreft opvang voor kinderen en/of gezinnen die thuis vastlopen nu de scholen gesloten. De kinderen die hiervoor in aanmerking komen kunnen terecht op een van de hiervoor geopende daglocaties van Juvent. De toegang voor deze noodopvang verloopt via de gemeentelijke toegangen en gecertificeerde instellingen.

24-uurs groepen blijven open

De 24-uurs groepen voor kinderen en jongeren blijven geopend. Jongeren die niet meer naar school gaan, blijven op de groep. Wanneer het mogelijk is dat jongeren in deze periode naar huis gaan, wordt dit met ouders en wettelijk vertegenwoordiger afgestemd. Daarbij worden vooraf risico’s ingeschat en begeleidingsafspraken gemaakt. Voor de 24-uurs groepen geldt de regel van ‘sociale onthouding’: zo min mogelijk naar buiten en zo min mogelijk bezoek.

Geen groepsbijeenkomsten en trainingen

Alle geplande vergaderingen, bijeenkomsten en (groeps) trainingen zijn tot 1 juni van groepen zijn afgezegd. Zodra het sein weer op veilig wordt gezet zullen we hier nieuwe data voor plannen.

Wat moet je doen als iemand in jouw gezin ziek wordt?

Als iemand in jouw gezin koorts (> 38 graden) én hoestklachten of last van kortademigheid heeft, bel dan met de huisarts. Als blijkt dat iemand in jouw gezin besmet is met het coronavirus, vragen wij je dit zo spoedig mogelijk aan jouw begeleider te melden. Wij kunnen dan in overleg met de GGD de hulpverlening en begeleiding aanpassen.

Heb je vragen?

Meer informatie over het virus, de besmettelijkheid en de kans op verspreiding staan vermeld op de website van het RIVM. Bij vragen over je gezondheid kun je terecht bij je eigen huisarts en algemene vragen over het virus kunnen gesteld worden via: 0800-1351.