Actuele coronamaatregelen Juvent
Update: 20-01-2023
We hebben respect voor elkaars keuzen en grenzen!

Na 2 jaar is corona redelijk onder controle. Er zijn bij Juvent op dit moment geen verplichte maatregelen. We blijven wel voorzichtig en houden rekening met elkaars keuzen en grenzen. Daarom houden we ons bij Juvent wel aan hygiënemaatregelen om verspreiding van corona te voorkomen. Mensen die het prettig vinden om nog 1,5 meter afstand te houden, kunnen en mogen dat altijd aangeven. Dat vinden we ook echt niet raar. Draag ook gerust een mondkapje bij Juvent als je je daar prettig bij voelt.

Onze medewerkers zullen vooraf open met (pleeg)ouders en bezoekers bespreken wat ieders grenzen zijn, zodat iedereen zich veilig en prettig kan voelen bij Juvent.

Al onze zorg gaat door!

Al onze behandelingen gaan door, tenzij een van de betrokkenen (medewerker of cliënt) klachten heeft. Daarom vragen we voorafgaand aan elk bezoek of iemand klachten heeft. Bij klachten kan begeleiding in aangepaste vorm (digitaal, telefonisch, beeldbellen etc.) plaatsvinden of op een later moment. Dringend advies: doe een zelftest voorafgaand aan een (huis)bezoek of persoonlijke afspraak.

Als een hulpverlener ziek is of in quarantaine moet, doen we ons uiterste best die te vervangen. Als er geen invaller beschikbaar is, kan het zijn dat een afspraak wordt uitgesteld of een dagbehandelingsgroep tijdelijk sluit.

Alleen persoonlijke afspraken en bezoeken als iedereen gezond is!

Persoonlijke afspraken en bezoeken gaan alleen door als iedereen gezond is. Dit geldt voor volwassenen en kinderen. Soms is een persoonlijke afspraak niet mogelijk vanwege gezondheidsrisico’s, beperkte ruimte of omdat iemand het te spannend vindt. Het is belangrijk om hier samen open over te spreken. Zo kunnen we samen kijken hoe een huisbezoek en ouderbezoek op een andere manier kan doorgaan.

Hygiëne-afspraken voor een persoonlijke afspraak of (huis)bezoek

Corona kan zich minder snel verspreiden als je een aantal hygiëne-adviezen opvolgt:

 • Was vaak en goed je handen met water en zeep. Doe dit altijd als je thuiskomt of ergens op bezoek gaat.
 • Hoest of nies in je elleboog.
 • Schud geen handen, geef liever een hoofdknik, boks of elleboog.
 • Raak je gezicht zo min mogelijk aan.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna je handen.
 • Daar waar het druk is, kun je jezelf en anderen beschermen door het dragen van een mondkapje.
 • Zorg voor goede ventilatie: zet regelmatig ramen en deuren open.
 • Doe regelmatig of voorafgaand aan een (huis)bezoek een zelftest. Is de test positief, blijf dan thuis.
Vaccinatie, een persoonlijke keuze

Vaccinaties tegen corona zijn niet verplicht. Juvent heeft respect voor ieders persoonlijke keuze om wel of niet te vaccineren. Door rekening te houden met elkaars grenzen en de hygiënemaatregelen te blijven hanteren, is het besmettingsrisico het kleinst en kan iedereen zo veilig mogelijk samenkomen.

Aantal bezoekers op woonlocaties niet meer beperkt 
 • Er geldt geen maximaal aantal bezoekers meer op onze 24-uurs locaties en gezinshuizen.
 • Dringend advies: doe een zelftest voorafgaand aan een (huis)bezoek of persoonlijke afspraak,
 • Houd je aan alle hygiënemaatregelen.
 • Als op een groep iemand corona heeft, mag er geen bezoek komen. Contacten vinden dan plaats via (beeld)bellen.
 • Doe bij neusverkoudheid of andere coronaklachten altijd een zelftest. Dit geldt voor kinderen, jongeren en volwassenen. Als de test positief is, blijf dan minimaal 5 dagen thuis en ontvang geen bezoek.
 • Met een negatieve zelftest mag je naar school en (naschoolse) dagbehandeling en BSO+, maar het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen.
 • Het dringende quarantaineadvies voor iedereen vervalt, maar waakzaamheid blijft geboden wanneer je in de buurt van iemand bent geweest die met corona is besmet.
(Weekend)bezoek kind in pleeggezin, gezinshuis of 24-uursgroep

Kinderen en jongeren mogen in het weekend naar huis en thuis blijven slapen. Daarvoor maken we met iedereen goede afspraken. Ook moet iedereen gezond zijn.

Kinderen en jongeren met verkoudheidsklachten
 • Doe bij neusverkoudheid of andere coronaklachten altijd een zelftest. Dit geldt voor kinderen, jongeren en volwassenen. Als de test positief is, blijf dan minimaal 5 dagen thuis en ontvang geen bezoek.
 • Met een negatieve zelftest mag je naar school en (naschoolse) dagbehandeling en BSO+, maar het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen.
 • Wanneer een kind bij een weekendbezoek verkouden wordt, komt het niet terug naar de groep tenzij het negatief getest is.
 • Bij een besmetting in een van onze groepen overlegt Juvent met de GGD of quarantaine voor de hele groep nodig is.
 • Als een kind of jongere op een van onze woonlocaties verkoudheidsklachten krijgt, bespreken wij direct met ouder(s) en/of wettelijk vertegenwoordiger of het nodig is om te testen. Zonodig raadplegen wij ook een arts en de GGD. Wij volgen daarin de landelijke regels van het testbeleid.
Terugreis naar Nederland vanuit oranje of rood gebied

Bij terugkeer naar Nederland vanuit een oranje of rood gebied kan het het nodig zijn om in quarantaine te gaan. Het landelijke reisadvies is voor Juvent leidend om te bepalen of een kind of jongere in quarantaine moet na een verblijf in het buitenland. Tijdens een quarantaine vinden geen persoonlijke afspraken of bezoeken plaats. De afspraak vindt dan plaats via (beeld)bellen of wordt verzet naar een andere dag. Informeer uw hulpverlener als u of uw kind terugkomt van een buitenlandse reis.

Trainingen en bijeenkomsten

Juvent biedt diverse trainingen en bijeenkomsten aan. Op dit moment vinden die in principe plaats op een locatie.