Actuele coronamaatregelen Juvent
Update: 6 december 2021
Wij houden 1,5 meter afstand 

Juvent hanteert overal de regel om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen (18+). Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Op deze manier willen wij onze cliënten, pleegouders, medewerkers en bezoekers een zo veilig mogelijke omgeving bieden.

Mondkapje in receptie en daglocaties

In de receptieruimten van onze kantoren is een mondkapje verplicht. Ook bij onze locaties voor dagbehandeling dragen volwassenen en kinderen vanaf groep 6 een mondkapje wanneer zij naar binnen gaan. In de lokalen van dagbehandeling hoeven kinderen geen mondkapje te dragen.

Vanzelfsprekend staat het iedereen vrij om persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een mondkapje te dragen  (bv. in krappe gangen of kamers).

Vaccinatie, een persoonlijke keuze

Vaccinaties tegen corona zijn niet verplicht. Juvent heeft respect voor ieders persoonlijke keuze om wel of niet te vaccineren. Door met elkaar de 1,5 meter afstand en basisregels te blijven hanteren, is het besmettingsrisico het kleinst en kan iedereen zo veilig mogelijk samenkomen.

Al onze zorg gaat door!

Al onze behandelingen gaan door, tenzij een van de betrokkenen (medewerker of cliënt) klachten heeft. Daarom vragen we voorafgaand aan elk bezoek of iemand klachten heeft. Bij klachten kan begeleiding in aangepaste vorm (digitaal, telefonisch, beeldbellen etc.) plaatsvinden of op een later moment. Dringend advies: doe een zelftest voorafgaand aan een (huis)bezoek of persoonlijke afspraak.

Als een hulpverlener ziek is of in quarantaine moet, doen we ons uiterste best die te vervangen. Als er geen invaller beschikbaar is, kan het zijn dat een afspraak wordt uitgesteld of een dagbehandelingsgroep tijdelijk sluit.

Alleen persoonlijke afspraken en bezoeken als iedereen gezond is!

Persoonlijke afspraken en bezoeken gaan alleen door als iedereen gezond is. Dit geldt voor volwassenen en kinderen. Soms is een persoonlijke afspraak niet mogelijk vanwege gezondheidsrisico’s, beperkte ruimte of omdat iemand het te spannend vindt. Het is belangrijk om hier samen open over te spreken. Zo kunnen we samen kijken hoe een huisbezoek en ouderbezoek op een andere manier kan doorgaan.

Voorwaarden voor een persoonlijke afspraak of (huis)bezoek
 • iedereen is gezond
 • dringend advies: doe een zelftest voorafgaand aan een (huis)bezoek of persoonlijke afspraak
 • alleen de meest noodzakelijke mensen zijn aanwezig
 • volwassenen (18+) houden 1,5 meter afstand van elkaar en van kinderen en jongeren die niet bij hun gezin horen
 • geef anderen geen hand
 • handen wassen voor en na het bezoek
 • hoesten en niezen in elleboog
 • een mondkapje is verplicht in de receptieruimten van onze kantoren en op onze daglocaties voor volwassenen en kinderen vanaf groep 6

Maximaal 4 gasten per dag op onze woonlocaties 

 • Op al onze 24-uurs locaties en gezinshuizen mogen maximaal 4 personen (van 13 jaar en ouder) per dag op bezoek komen.
 • Dringend advies: doe een zelftest voorafgaand aan een (huis)bezoek of persoonlijke afspraak,
 • Hulpverleners tellen niet als gast: huisbezoeken kunnen dus gewoon doorgaan als alle betrokkenen zich daar prettig bij voelen.
 • Houd 1,5 meter afstand tussen volwassenen (18+) onderling en als volwassene met jongeren.
 • Houd je aan alle hygiënemaatregelen.
 • Als op een groep iemand corona heeft, mag er geen bezoek komen en gaan alle huisgenoten in quarantaine. Contacten vinden dan plaats via (beeld)bellen.
(Weekend)bezoek kind in pleeggezin, gezinshuis of 24-uursgroep

Kinderen en jongeren mogen in het weekend naar huis en thuis blijven slapen. Daarvoor maken we met iedereen goede afspraken. Ook moet iedereen gezond zijn. Een kind of jongere kan bij meerdere gezinnen (huishoudens) horen: dus het eigen gezin én het pleeggezin, het gezinshuis of de groep. Dat betekent dat de gezinsleden geen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te houden.

Kinderen en jongeren met verkoudheidsklachten blijven thuis
 • Kinderen met een snotneus of andere verkoudheidsklachten mogen niet naar de dagbehandeling, BSO+ en OZA Tholen komen, tenzij na een negatieve zelftest.
 • Wanneer een kind bij een weekendbezoek verkouden wordt, komt het niet terug naar de groep tenzij het negatief getest is.
 • Als iemand in het gezin (mogelijk) corona heeft, blijft een kind ook thuis.
 • Bij een besmetting in een van onze groepen overlegt Juvent met de GGD of quarantaine voor de hele groep nodig is.
 • Als een kind of jongere op een van onze woonlocaties verkoudheidsklachten krijgt, bespreken wij direct met ouder(s) en/of wettelijk vertegenwoordiger of het nodig is om te testen. Vanzelfsprekend raadplegen wij ook een arts en de GGD. Wij volgen daarin de landelijke regels van het testbeleid.
Terugreis naar Nederland vanuit oranje of rood gebied

Bij terugkeer naar Nederland vanuit een oranje of rood gebied kan het het nodig zijn om in quarantaine te gaan. Het landelijke reisadvies is voor Juvent leidend om te bepalen of een kind of jongere in quarantaine moet na een verblijf in het buitenland. Tijdens een quarantaine vinden geen persoonlijke afspraken of bezoeken plaats. De afspraak vindt dan plaats via (beeld)bellen of wordt verzet naar een andere dag. Informeer uw hulpverlener als u of uw kind terugkomt van een buitenlandse reis.

Trainingen en bijeenkomsten digitaal

Juvent biedt diverse trainingen en bijeenkomsten aan. Vanwege de aangescherpte maatregelen per 28 november, vinden deze digitaal plaats of worden verplaatst naar een later moment. Deelnemers krijgen hierover persoonlijk bericht.

Kantoren: minder ruimte beschikbaar

De meeste medewerkers van Juvent werken vanuit huis. Onze kantoren zijn zo veilig mogelijk ingericht. Er zijn verplichte looproutes. Ook is voor alle ruimten vastgesteld hoeveel mensen aanwezig mogen zijn. Daarom zijn afspraken op kantoor slechts beperkt mogelijk. In de receptieruimten van onze kantoren is een mondkapje verplicht.