Actuele coronamaatregelen Juvent
Update: 16 maart 2022
We hebben respect voor elkaars keuzen en grenzen!

Vanaf 15 maart zijn bijna alle coronamaatregelen vervallen en dat is best wel wennen. De een is blij en kan niet wachten om weer iedereen te ontmoeten. De ander is voorzichtig positief. De stap van veilig thuis op afstand of digitaal overleggen naar met meer mensen in een ruimte samenkomen, kan na 2 jaar een flinke stap zijn.

Bij Juvent houden we daar rekening mee. Zo houden we ons nog steeds aan de hygiënemaatregelen om de verspreiding van corona te voorkomen. Mensen die het prettig vinden om nog 1,5 meter afstand te houden, kunnen en mogen dat aangeven. Dat vinden we ook echt niet raar. Draag ook gerust een mondkapje bij Juvent als je je daar prettig bij voelt.

Onze medewerkers zullen vooraf open met (pleeg)ouders en bezoekers bespreken wat ieders grenzen zijn, zodat iedereen zich veilig en prettig kan voelen bij Juvent.

Al onze zorg gaat door!

Al onze behandelingen gaan door, tenzij een van de betrokkenen (medewerker of cliënt) klachten heeft. Daarom vragen we voorafgaand aan elk bezoek of iemand klachten heeft. Bij klachten kan begeleiding in aangepaste vorm (digitaal, telefonisch, beeldbellen etc.) plaatsvinden of op een later moment. Dringend advies: doe een zelftest voorafgaand aan een (huis)bezoek of persoonlijke afspraak.

Als een hulpverlener ziek is of in quarantaine moet, doen we ons uiterste best die te vervangen. Als er geen invaller beschikbaar is, kan het zijn dat een afspraak wordt uitgesteld of een dagbehandelingsgroep tijdelijk sluit.

Alleen persoonlijke afspraken en bezoeken als iedereen gezond is!

Persoonlijke afspraken en bezoeken gaan alleen door als iedereen gezond is. Dit geldt voor volwassenen en kinderen. Soms is een persoonlijke afspraak niet mogelijk vanwege gezondheidsrisico’s, beperkte ruimte of omdat iemand het te spannend vindt. Het is belangrijk om hier samen open over te spreken. Zo kunnen we samen kijken hoe een huisbezoek en ouderbezoek op een andere manier kan doorgaan.

Hygiëne-afspraken voor een persoonlijke afspraak of (huis)bezoek

Het virus kan zich minder snel verspreiden als je een aantal hygiëne-adviezen opvolgt:

 • Was vaak en goed je handen met water en zeep. Doe dit altijd als je thuiskomt of ergens op bezoek gaat.
 • Hoest of nies in je elleboog.
 • Schud geen handen, geef liever een hoofdknik, boks of elleboog.
 • Raak je gezicht zo min mogelijk aan.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna je handen.
 • Daar waar het druk is, kun je jezelf en anderen beschermen door het dragen van een mondkapje.
 • Zorg voor goede ventilatie: zet regelmatig ramen en deuren open.
 • Doe regelmatig (bv. 2 x per week) of voorafgaand aan een (huis)bezoek een zelftest. Is de test positief, blijf dan thuis en maak een afspraak om je te laten testen bij de GGD.
Vaccinatie, een persoonlijke keuze

Vaccinaties tegen corona zijn niet verplicht. Juvent heeft respect voor ieders persoonlijke keuze om wel of niet te vaccineren. Door rekening te houden met elkaars grenzen en de hygiënemaatregelen te blijven hanteren, is het besmettingsrisico het kleinst en kan iedereen zo veilig mogelijk samenkomen.

Aantal bezoekers op woonlocaties niet meer beperkt 
 • Er geldt geen maximaal aantal bezoekers meer op onze 24-uurs locaties en gezinshuizen.
 • Dringend advies: doe een zelftest voorafgaand aan een (huis)bezoek of persoonlijke afspraak,
 • Houd je aan alle hygiënemaatregelen.
 • Als op een groep iemand corona heeft, mag er geen bezoek komen. Contacten vinden dan plaats via (beeld)bellen.
 • Kinderen tot 18 jaar hoeven niet meer standaard in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus.
 • Kinderen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een zelftest. Als de test positief is, gaan ze naar de GGD-teststraat en blijven thuis. Met een negatieve zelftest mag je naar school en (naschoolse) dagbehandeling en BSO+, maar het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen.
 • Of overige bewoners vanaf 18 jaar zonder klachten in quarantaine moeten, is onder meer afhankelijk van of
  • ze korter dan 8 weken geleden corona hebben gehad of
  • ze een boosterprik van minimaal 1 week oud hebben gehad. Juvent vraagt hiervoor altijd advies aan de GGD.
(Weekend)bezoek kind in pleeggezin, gezinshuis of 24-uursgroep

Kinderen en jongeren mogen in het weekend naar huis en thuis blijven slapen. Daarvoor maken we met iedereen goede afspraken. Ook moet iedereen gezond zijn.

Kinderen en jongeren met verkoudheidsklachten
 • Kinderen tot 18 jaar hoeven niet meer standaard in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus.
 • Kinderen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een zelftest. Als de test positief is, gaan ze naar de GGD-teststraat en blijven thuis. Met een negatieve zelftest mag je naar school en (naschoolse) dagbehandeling en BSO+, maar het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen.
 • Wanneer een kind bij een weekendbezoek verkouden wordt, komt het niet terug naar de groep tenzij het negatief getest is.
 • Als iemand in het gezin (mogelijk) corona heeft, blijft een kind ook thuis.
 • Bij een besmetting in een van onze groepen overlegt Juvent met de GGD of quarantaine voor de hele groep nodig is.
 • Als een kind of jongere op een van onze woonlocaties verkoudheidsklachten krijgt, bespreken wij direct met ouder(s) en/of wettelijk vertegenwoordiger of het nodig is om te testen. Vanzelfsprekend raadplegen wij ook een arts en de GGD. Wij volgen daarin de landelijke regels van het testbeleid.
Terugreis naar Nederland vanuit oranje of rood gebied

Bij terugkeer naar Nederland vanuit een oranje of rood gebied kan het het nodig zijn om in quarantaine te gaan. Het landelijke reisadvies is voor Juvent leidend om te bepalen of een kind of jongere in quarantaine moet na een verblijf in het buitenland. Tijdens een quarantaine vinden geen persoonlijke afspraken of bezoeken plaats. De afspraak vindt dan plaats via (beeld)bellen of wordt verzet naar een andere dag. Informeer uw hulpverlener als u of uw kind terugkomt van een buitenlandse reis.

Trainingen en bijeenkomsten

Juvent biedt diverse trainingen en bijeenkomsten aan. Vanwege de geldende maatregelen, vonden deze de afgelopen periode vooral digitaal plaats. Nu er weer meer mogelijk is, proberen we de trainingen ook weer zoveel mogelijk op locatie te organiseren. Deelnemers krijgen hierover persoonlijk bericht.