Middelburg, 2 november 2022 – Het gaat niet goed met het aantal beschikbare pleegouders. Er is al een aantal jaren sprake van een afname van het aantal nieuwe pleegouders. Tegelijkertijd is de vraag naar pleegzorg nog altijd groter dan het aanbod van beschikbare pleegouders. Daardoor neemt het tekort langzaam, maar gestaag toe. Zorgwekkend. Des te meer omdat de huidige onrust en onzekerheid in de samenleving toenemen door verschillende crises, zoals de wooncrisis, de energiecrisis en buitenproportionele inflatie. Dit heeft invloed op de aanmeldingen van nieuwe pleegouders omdat die zich in de regel aanmelden vanuit een stabiele persoonlijke situatie.

Pleegzorg Nederland wil deze neerwaartse trend keren en vraagt daarom met de titel #groenlicht tijdens de Week van de Pleegzorg (2 tot en met 9 november) extra aandacht voor het belang van meer pleegouders. Zij maakt zich zorgen om het afnemende aantal nieuwe pleegouders en noemt een aantal oorzaken. “De huidige maatschappelijke onrust is van de laatste tijd. Maar het beroep dat op mensen wordt gedaan om zorg zoveel mogelijk zelf op te pakken, is al langer van invloed. Die participatiesamenleving in combinatie met de noodzaak voor ouders om beide te werken om voldoende inkomen te verdienen lijkt simpelweg te veel, alsof de mensen met voldoende ruimte, tijd en rust een beetje op beginnen te raken” aldus Annemieke Martens namens Juvent.

Zeeuwse zoektocht naar pleeggezinnen 

In Zeeland is in sommige gevallen de wijze van zoeken naar een pleeggezin in Zeeland veranderd en gebeurt dit niet enkel meer binnen de familiekring of in het bestand van pleeggezinnen die plek hebben. Maar juist op een hele gerichte manier. Dat houdt in dat er voor een specifiek kind een specifiek plekje wordt gezocht door te kijken in de omgeving van het kind en het netwerk. Met deze manier van werving blijft er zoveel mogelijk hetzelfde voor het kind. Zo kan het kind naar dezelfde school en sportvereniging blijven gaan of dezelfde vrienden behouden. De omgeving is voor het kind al bekend en vertrouwd. Deze manier van werven wordt ‘kindgericht werven’ genoemd.

Kinderen de dupe

Kinderen zijn de dupe van het langdurige tekort aan pleegouders. Omdat minder pleegouders beschikbaar zijn, is het voor de pleegzorg steeds lastiger om een juiste match te maken tussen kind en pleegouder. “Idealiter wordt een match gemaakt, rekening houdende met onder andere cultuur en (migratie)achtergrond. Dit lukt steeds minder goed, omdat we weinig beschikbare pleegouders hebben om uit te kiezen,” aldus Annemieke Martens. Ook worden kinderen nu steeds vaker doorgeplaatst omdat het langer duurt voordat een duurzaam verblijf is gevonden. Opvallend in dit kader is dat de vraag naar deeltijdpleegzorg (meestal in weekenden of vakanties) aan het groeien is, daar waar de vraag naar volledige pleegzorg wat daalt. Deeltijdpleegzorg kan, mits tijdig ingezet, sterk helpen bij het streven om een kind thuis te laten opgroeien. Juist ook voor deze vorm van pleegzorg zijn er te weinig pleegouders.

Groene verlichting tijdens de Week van de Pleegzorg

Deze week vraagt Pleegzorg Nederland landelijk aandacht voor het belang van meer pleegouders. Bekende Nederlanders als Gijs Staverman, Karin Bloemen, Alex van Keulen en Ahmed Marcouch ondersteunen dit. En in tientallen gemeenten door heel het land zullen bekende gebouwen en monumenten groen verlicht worden, zoals de poort in Aardenburg en het gemeentehuis in Vlissingen.

Hiermee wordt gevraagd om de toekomst van een kind #groenlicht te geven. Naast tal van andere Zeeuwse activiteiten, zoals (online) informatiesessies voor geïnteresseerden in pleegzorg, een lezing voor huidige pleegouders of een bezoek door één van de dertien wethouders, staat er vrijdag 4 november van 11.00U tot 15.30U op de markt van Middelburg een Sutu, een interactieve voetbalmuur. In samenwerking met Juvent en gemeente Middelburg vraagt Stichting van het Kind ook daarmee aandacht voor het belang van meer pleegouders.