Per 15 oktober 2022 start Eric Starmans als bestuurder van Juvent. Hij volgt hiermee interim-bestuurder Gerton Heyne op. Eric Starmans heeft ruime ervaring in de (jeugd)zorg. Momenteel is hij bestuurder van XONAR, eerder was hij directeur bij Koraal. De raad van toezicht verwacht samen met de heer Starmans de ingezette koers van Juvent voort te zetten en door te ontwikkelen binnen het uitdagende werkveld van de jeugdzorg.

De heer Starmans draagt de jeugdzorg een warm hart toe: “Samen met de medewerkers van Juvent wil ik me inzetten voor het behoud en de innovatie van duurzame specialistische jeugdzorg. In de eerste plaats natuurlijk voor de kinderen, jongeren en gezinnen in Zeeland die dat nodig hebben, maar ook voor de jeugdzorgprofessionals zelf.

De jeugdzorg is al jaren sterk in beweging en zal dat ook naar de toekomst toe blijven. Hoe houden we binnen dit domein met de tekorten op de gemeentelijke begrotingen en de groeiende uitdagingen van de arbeids- en vrijwilligersmarkt deze noodzakelijke (gespecialiseerde) jeugdhulp toekomstbestendig? Dat vraagt om out-of-the-box naar innovatieve samenwerkingsoplossingen te denken en jezelf meer als netwerkorganisatie te profileren. Dat is spannend maar bovenal heel uitdagend en inspirerend voor elke collega binnen Juvent en niet minder voor haar bestuurder.

De fijne gesprekken die ik nu al met enkele collega’s heb gehad, maken dat ik er vol enthousiasme en vertrouwen naar uitkijk om samen met jullie aan de slag te gaan!”

De raad van bestuur wordt door de raad van toezicht benoemd. Bij de totstandkoming van het profiel en de selectie zijn het managementteam, de ondernemingsraad, cliëntenraad en pleegouderraad betrokken.