Voor pleegouders

Wie moet welke kosten van een pleegkind betalen?

Het is vaak onduidelijk wie de kosten van een pleegkind moet betalen. Daarom hebben we een overzicht gemaakt dat hierover duidelijkheid geeft. Dit overzicht is voor pleegouders en voor hen die met pleegouders te maken hebben. Het is belangrijk dat we een aantal zaken van elkaar scheiden. Er is namelijk een duidelijk onderscheid tussen:

  1. Het verzorgen van een kind
  2. Het gezag hebben over een kind.
  3. De onderhoudsplicht hebben voor een kind.

Deze zaken worden nu vaak ten onrechte aan elkaar gekoppeld. Er wordt vanuit gegaan dat de gezagsdrager en/of verzorger ook degene is die moet betalen. Hierdoor worden pleegouders, en vooral pleegoudervoogden, ten onrechte aangesproken om rekeningen t.b.v. het kind te betalen. De pleegoudervoogd heeft weliswaar het gezag, maar niet de onderhoudsplicht. Ook hoeft een voogd niet altijd het kind zelf te verzorgen.