Heb je een klacht over Juvent? Dan kun je een brief sturen naar de klachtencommissie van Juvent. De klachtencommissie beoordeelt of de klacht behandeld wordt. Als de klacht niet ontvankelijk is, wordt hij niet behandeld. Dit krijg je binnen twee weken te horen met opgaaf van redenen. Een reden kan zijn dat de persoon over wie je klaagt niet bij Juvent werkt of dat degene die een klacht indient geen ouder, voogd of verzorgende is van de betrokken minderjarige. Wordt de klacht wel behandeld? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. De klachtencommissie kan jou en degene over wie je klaagt vragen om schriftelijk op de klacht te reageren. Ook kan de commissie je uitnodigen om je verhaal in een gesprek toe te lichten. De persoon over wie je klaagt wordt dan ook uitgenodigd om zijn verhaal te vertellen. Als je een persoonlijk gesprek wilt, dan kun je dit aangeven bij de klachtencommissie.

Als het nodig is om de klacht goed te kunnen beoordelen, praat de klachtencommissie ook met andere personen. Daarover word je altijd geïnformeerd. Als de klachtencommissie iedereen heeft gehoord, wordt beoordeeld of de klacht terecht is. Vervolgens brengt de klachtencommissie een oordeel uit. De klachtencommissie stelt de klager, beklaagde en de Raad van Bestuur van Juvent van haar oordeel op de hoogte. De Raad van Bestuur deelt vervolgens binnen vier weken aan de klager, beklaagde en klachtencommissie mee of hij het oordeel van de commissie deelt en welke maatregelen hij neemt. Het streven is om de hele klachtenprocedure binnen twaalf weken af te ronden.