Niet elk kind past in elk gezin. Juvent zoekt een gezin dat zo goed mogelijk aansluit bij de achtergrond en de specifieke situatie van het pleegkind. Daarom is het belangrijk dat we altijd voldoende pleegouders hebben om voor een kind het gezin te vinden dat het beste bij hem past. Daarom kan het zijn dat sommige pleeggezinnen lang moeten wachten tot er een pleegkind is die past. Bij de plaatsing van een pleegkind spelen verschillende vragen een rol, bijvoorbeeld:

  • Is het wenselijk dat het kind dicht bij zijn ouders blijft wonen of op dezelfde school blijft?
  • Is het voor het kind goed als er meer kinderen in het gezin zijn of juist niet?
  • Heeft het kind problemen waar het pleeggezin mee kan omgaan?
  • Hoe lang zal het kind in het gezin verblijven?

Op basis van de zorgvraag en wensen vanuit het pleegkind zal dus gekeken worden of er een match is met pleeggezinnen die nog wachten op een plaatsing.