Nee, het is niet mogelijk om tegen de uitspraak van de klachtencommissie in beroep te gaan. Wel is het mogelijk om (ook rechtstreeks) een klacht voor te leggen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Strafbare feiten kun je ook aan de rechter voorleggen via de Officier van Justitie: Rechtbank Middelburg, Kousteensedijk 5, 4331 JE Middelburg.