Als je voor een kind van een ander zorgt, ben je niet automatisch pleegouder. Om als pleegouder te worden erkend, moet er in ieder geval sprake zijn van een hulpvraag: Je hebt hulp nodig bij de opvang van het kind dat bij jou woont. Vervolgens moet je voldoen aan de volgende (wettelijke) voorwaarden:

 • (Eén van) de aspirant-pleegouder(s) moet minimaal 21 jaar oud zijn
 • De Raad voor de Kinderbescherming moet een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) kunnen afgeven voor alle inwonende personen van 12 jaar en ouder. Hiervoor ontvang je na aanmelding een toestemmingsformulier.
 • Er moet sprake zijn van een stabiele en veilige thuissituatie
 • Voor het toekomstige pleegkind moet een aparte slaapkamer beschikbaar zijn
 • Er zijn geen medische bezwaren geconstateerd die het pleegouderschap kunnen beïnvloeden
 • Pleegouders kunnen en willen samenwerken met ouders, Juvent en andere die bij de pleegzorgplaatsing betrokken zijn. Hierbij gaan we uit van de landelijke criteria:
  • Openheid en duidelijkheid in contact
  • Bereidheid tot samenwerking en delen van het ouderschap
  • Kinderen helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen
  • Kinderen helpen tot gedragsverandering zonder hen pijn te doen
  • Inschatten wat pleegzorg betekent voor het dagelijks leven
  • Bieden van een veilige en verantwoorde omgeving

Alle pleegouders van Juvent moeten aan deze eisen voldoen. Pas wanneer je aan al deze voorwaarden voldoet, kan Juvent jou als pleegouder accepteren. Ook dan pas heb je recht op begeleiding en een pleegzorgvergoeding.