Ja, dat is mogelijk, maar niet voor ieder pleegkind is het wenselijk als beide pleegouders (fulltime) werken. Bij weekend- en vakantieopvang is het meestal geen probleem. Bij schoolgaande kinderen is het mogelijk te werken tijdens schooltijden. In sommige gevallen is bij een langdurende plaatsing kinderopvang beperkt mogelijk. Als je het KIM-voorbereidingsprogramma voor pleegouders gaat volgen, zullen wij samen met jou kijken welke mogelijkheden er dan zijn.