Veiligheid, warmte en structuur bieden is het belangrijkste. Rijk of arm, samenwonend of alleen, hetero of homo, dat doet er niet toe. Voordat je pleegouder wordt, volg je een uitgebreide training en leer je meer over jouw rol als pleegouder. Over wat voor kind bij jou en je situatie past. Om pleegouder te kunnen worden, moet je voldoen aan een aantal criteria:

 • Eén van de aspirant-pleegouders moet minimaal 21 jaar oud zijn
 • De Raad voor de Kinderbescherming moet een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) kunnen afgeven voor alle inwonende personen van 12 jaar en ouder. Hiervoor ontvang je na aanmelding een toestemmingsformulier.
 • Er moet sprake zijn van een stabiele en veilige thuissituatie
 • Voor het toekomstige pleegkind moet een aparte slaapkamer beschikbaar zijn
 • Er zijn geen medische bezwaren geconstateerd die het pleegouderschap kunnen beïnvloeden
 • Pleegouders kunnen en willen samenwerken met ouders, Juvent en andere die bij de pleegzorgplaatsing betrokken zijn. Hierbij gaan we uit van de landelijke criteria:
  • Openheid en duidelijkheid in contact
  • Bereidheid tot samenwerking en delen van het ouderschap
  • Kinderen helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen
  • Kinderen helpen tot gedragsverandering zonder hen pijn te doen
  • Inschatten wat pleegzorg betekent voor het dagelijks leven
  • Bieden van een veilige en verantwoorde omgeving

Meld je aan als (aspirant) pleegouder!