Het ligt voor de hand dat je veel vragen hebt over of het verstandig is om pleegouder te worden. Wie is Juvent precies? Wat zijn je wensen? Moet er iets veranderen voordat er pleegkinderen kunnen komen? Hoe is het financieel geregeld?

Overwegingen voor aspirant-pleegouders:

  • Past het pleegouderschap bij mij en mijn gezin: wil ik dat en kan ik dat?
  • Past deze organisatie bij mij: wil ik partner zijn in deze sfeer en omgeving?

Overwegingen voor de trainers, namens Juvent:

  • Is pleegzorg verantwoord: vinden wij dat het voor alle betrokkenen veilig is en blijft?
  • Kunnen deze pleegouders partners zijn in onze organisatie?