Iedereen die hulp of begeleiding krijgt van Juvent, kan een klacht indienen bij de klachtencommissie. Dat zijn kinderen, jongeren, ouders, stiefouders, pleegouders en voogden. Als kinderen nog jong zijn of om een andere reden zelf geen klacht in kunnen dienen, kunnen ouders dat ook namens hun kind doen.