De klachtencommissie bewaart de behandelde klachten in een dossier. Dit dossier is vertrouwelijk; alleen de commissie mag dit dossier inzien. De commissie maakt ook een jaarverslag. Daarin staat welke klachten zijn binnengekomen en welke zijn behandeld. Op deze manier kan Juvent naar aanleiding van klachten de kwaliteit van de zorg verbeteren. In het jaarverslag worden géén namen genoemd.