Foyer de Jeunesse, aan de Nieuwstraat/Walstraat te Vlissingen, dient al jaren als jongerenhuis voor de doelgroep van Juvent. Op dit moment bestaat het pand uit 24 kamers met gezamenlijke voorzieningen. Samen met woningcorporatie l’escaut woonservice heeft Juvent besloten de 24 kamers om te bouwen tot 12 zelfstandige appartementen. Na de verbouwing zal Foyer de Jeunesse voortaan het Jongerenhuis Vlissingen heten.

Samenwerkingsovereenkomst
Voor het huidige Foyer de Jeunesse vindt al een jarenlange samenwerking tussen Juvent en l’escaut woonservice plaats. De samenleving verandert en zo ook de hulpvraag van jongeren. Met het aanbieden van zelfstandige woonruimte in combinatie met zorg/begeleiding, denken Juvent en l’escaut woonservice beter aan te sluiten bij wensen van de jongere met zijn hulpvragen. Op 13 oktober 2021 tekenden de bestuurders van Juvent enl’escaut woonservice daarom een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Planning
Afgelopen week zijn de huidige bewoners van de Foyer de Jeunesse geïnformeerd over de verbouwing. Een aantal van hen zal tijdelijk ergens anders wonen om daarna hun intrek te nemen in het nieuwe Jongerenhuis Vlissingen. Voor een ander deel wordt gezocht naar een andere oplossing zoals zelfstandige woonruimte elders. Met verschillende gemeenten en woningcorporaties is Juvent in gesprek om op andere plaatsen ook voorzieningen voor jongeren te creëren, zodat de plekken voor jongeren beter verdeeld worden over de regio. Naar verwachting start de verbouwing van Foyer de Jeunesse in februari 2022. Als alles volgens planning verloopt, zijn de appartementen vanaf juni 2022 gereed.

Het Jongerenhuis Vlissingen
Doel van het Jongerenhuis Vlissingen is om jongeren ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen naar volledige zelfstandigheid. Zo kunnen er hulpvragen liggen op het gebied van financiën, psychisch welbevinden, zoeken of behouden van een baan en vrijetijdsbesteding. In gesprekken met een coach stellen de jongeren een toekomstplan op waarin ze hun eigen doelen uitwerken. Halfjaarlijks wordt bekeken hoe het gaat. Na maximaal twee jaar stromen de jongeren uit.