Goes, woensdag 15 mei 2024 – Het team Werving en Matching Pleegzorg van Juvent doet dit jaar met de pleegzorg gemeentetour een groot aantal Zeeuwse gemeenten aan. Ze introduceren de nieuwe pleegzorgcampagne “Jouw Huis een 2e Thuis”, die in samenwerking met Pleegzorg.nl in het leven is geroepen om het belang van voldoende pleegouders aan te kaarten. Op dit moment staan ruim 42 Zeeuwse kinderen alleen al op de wachtlijst bij Juvent, waarvan 8 kinderen in gemeente Goes.

Aandacht voor Pleegzorg in gemeente Goes
De ‘aftrap’ gebeurt, zoals ook bij de eerder aangedane gemeenten, met de symbolische overhandiging van de Ons Huis een 2e Thuis deurmat. De deurmat start voor het kantoor van wethouder Van der Reest en verplaatst daarna naar de ingang van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) op het Stadskantoor. Voor geïnteresseerde inwoners liggen hier ook flyers over pleegzorg. De deurmat vervolgt daarna zijn eigen ‘tourtje’ langs dorpshuizen en inloopvoorzieningen binnen de gemeente Goes.

Van der Reest ziet belang pleegzorg
De wethouder is blij met de komst van Juvent. Het onder de aandacht brengen van pleegzorg past binnen het beleid van de gemeente. “Normalisatie van pleegzorg is belangrijk”, aldus Van der Reest. “Bij de jeugd heeft een hulpvorm binnen de vertrouwde omgeving van de jongere de voorkeur. Maar soms wordt de druk voor een gezin teveel of is de problematiek te groot. Dan is pleegzorg een hele mooie en effectieve oplossing.”

Toenemende vraag naar deeltijdpleegzorg
Tijdens de overhandiging van de deurmat spraken Juvent medewerkers Aletta van der Voorde en Larissa Maris (zelf ook pleegouder) met wethouder André van der Reest. Daar kwam de zorgelijke terugloop van het aantal pleegouders in combinatie met de toenemende vraag naar vooral deeltijdpleegzorg ter sprake.

Juvent heeft een aantal pleeggezinnen ‘in het bestand’, “maar dat garandeert niet dat we voor elk kind een geschikte plaatsing hebben”, Aldus Aletta. “Denk aan factoren als reisafstand, geloofsovertuiging of simpelweg het vinden van de juiste match voor zowel kind als ouder. Een uitgebreid bestand aan allerlei verschillende pleegouders is daarom het beste scenario: “Het liefst hebben we voor elk kind keuze uit tenminste 2 potentiële pleeggezinnen, maar daar zijn we bij lange na niet.”

Misverstanden over het pleegouderschap
Nieuwsgierig was de wethouder ook naar de misverstanden over pleegzorg. Pleegouder Larissa geeft aan dat de verschillende vormen van pleegzorg nog steeds vrij onbekend zijn. “Pleegzorg kan op zoveel manieren worden ingevuld. We horen vaak: “Jammer, ik werk dus het kan niet” en “ik ben waarschijnlijk al te oud” of “ik ben alleenstaand”. Maar we kijken altijd naar wat wél mogelijk is.

Zo staat de zomervakantie weer voor de deur. In deze toch lange periode hebben ouders maar ook pleegouders met een plaatsing al heel veel aan een steungezin voor bijvoorbeeld een week of twee. Vakantiepleegzorg noemen we dat. Zo ontstaat er even rust en dat zorgt ervoor dat het kind op langer termijn weer op een fijne manier thuis kan wonen bij de (pleeg)ouders.

 Meer informatie?
Juvent zal de komende tijd in gemeente Goes, maar ook de rest van het jaar in Zeeland met “Jouw Huis een 2e Thuis” opduiken. Bij scholen, verenigingen, bibliotheken en andere locaties zal de campagne zichtbaar zijn doormiddel van banners, berichtgeving, en extra aandachtsmomenten.

Zelf meer weten over het pleegouderschap? Op juvent.nl/jouwhuiseen2ethuis vind je naast informatie over pleegzorg ook de agenda met data waarop (online) informatieavonden worden gehouden. In Goes staat een fysieke avond gepland op 12 juni.