Aspirant-pleegouders en -gezinshuisouders hebben veel behoefte aan goede informatie ter voorbereiding op het pleegouderschap. Daarom krijgen zij een gratis halfjaarabonnement aangeboden op de tijdschriften BIJ ONS en WAT?! Het aanbod komt van Stichting Kinderpostzegels Nederland en de uitgever Stichting Mobiel. BIJ ONS is bestemd voor pleegouders en gezinshuisouders, de WAT?! voor pleegkinderen en de kinderen van pleegouders. Het gratis abonnement omvat drie nummers van beide tijdschriften: twee keer op papier en één keer online.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat opgroeien in een leefgroep ernstige gevolgen heeft voor de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Opvang van uithuisgeplaatste kinderen in een gezinssituatie heeft daarom hoge prioriteit in Nederland. Het aantal plekken in pleeggezinnen en gezinshuizen is echter verre van voldoende.

Werving en deskundigheidsbevordering

De Jeugdwet die in 2015 is ingevoerd, stelt dat kinderen zoveel mogelijk in een gezinsomgeving moeten opgroeien in plaats van in een leefgroep. Werving van nieuwe pleegouders blijft een belangrijk speerpunt. Ook worden er vaker kinderen met complexe problematiek in een pleeggezin of gezinshuis geplaatst. Daarom is het meer dan ooit van belang dat pleeg- en gezinshuisouders beschikken over de benodigde kennis.

Vanwege het nijpende tekort aan pleegouders en de toegenomen complexe problematiek van pleegkinderen richt het tijdschrift BIJ ONS zich structureel op werving en behoud van pleeg- en gezinshuisouders. Ook de WAT?!, tijdschrift voor en door jongeren die ‘Wonen met een Ander Thuis’, gaat hierin mee.

Beslissing

Janette Reukers van Pleegzorg Nederland geeft aan dat mensen die pleegzorg overwegen veel bedenktijd nodig hebben en zich langer oriënteren voor ze tot een beslissing komen. ‘Het pleegouderschap heeft natuurlijk ook nogal wat impact op je leven’, aldus Reukers. ‘Een abonnement op BIJ ONS en WAT?! kan helpen om tot een goed besluit te komen. Beide bladen bieden zowel relevante informatie en kennis als herkenbare verhalen uit de praktijk.’

Aspirant-pleegouders en -gezinshuisouders en mensen die overwegen om te gaan zorgen voor het kind van een ander kunnen een gratis kennismakingsabonnement aanvragen. Dit aanbod geldt zowel voor mensen die pleegouder worden van een bekend kind (uit de familie of het sociale netwerk) als voor mensen die gaan zorgen voor een kind dat zij niet kennen. Deze actie is een initiatief van Stichting Kinderpostzegels Nederland en de uitgever Stichting Mobiel.