Voor wie?

Asteria is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een beperkte sociale redzaamheid en een verstandelijk niveau beneden het gemiddelde. Vaak is het gedrag van deze jongeren dermate ernstig dat zij de klas ontregelen en een gevaar kunnen vormen voor zichzelf en anderen. Plaatsing in een reguliere klas is daardoor niet mogelijk. De jongeren hebben minimaal een afgeronde basisvorming of functioneringsniveau 5.

Doel

Bij Asteria leren de jongeren om hun gedrag te reguleren. Ze krijgen vaardigheden en kennis aangereikt om zich op emotioneel sociaal en cognitief gebied verder te ontwikkelen. De focus ligt op de onderwijs- en begeleidingsvraag van de leerlingen. Het doel is om ze een kans te geven om zich maximaal te ontplooien en zich te ontwikkelen tot zelfstandige jongeren die, voor zover mogelijk, deel uitmaken van de maatschappij.

Duur

Jongeren verblijven gemiddeld veertig schoolweken bij Asteria. Ze kunnen op ieder gewenst moment instromen. Met alle betrokkenen wordt vijf keer per jaar besproken of de zorg en het onderwijs voldoende effect heeft, of dat er een andere vorm van onderwijs of jeugdzorg nodig is.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!