Voor wie?

Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) is bedoeld voor jongeren die (al) zelfstandig wonen of willen gaan wonen en daarbij nog wat ondersteuning kunnen gebruiken. Het uitgangspunt is dat de jongere zélf, met eventueel ondersteuning van ouders, verzorgers of instanties, alle kosten voor levensonderhoud betaalt. Waar nodig wordt de jongere geholpen met een doorverwijzing, bemiddeling en advies op het gebied van psychische hulp, schuldhulp, verslavingszorg, enzovoort.

Doel

BZW geeft jongeren de gelegenheid om te leren en te ervaren wat er bij zelfstandig wonen komt kijken. Zaken zoals het verantwoord leren omgaan met financiën, het vasthouden van een opleiding en/of baan en het vormen van een ondersteunend netwerk waarop de jongere kan terugvallen. Daarnaast is er aandacht voor zelf gekozen leerdoelen van de jongere om uiteindelijk met meer vertrouwen en ervaring zelfstandig te kunnen wonen.

Duur

Het traject van Begeleid Zelfstandig Wonen duurt gemiddeld één jaar.

 

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!