Voor wie?

De BSO+ biedt buitenschoolse begeleiding of behandeling voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar met ontwikkelings- en/of gedragsproblemen en/of een licht verstandelijke beperking. Kinderen die naar de BSO+ komen, hebben ondersteuning nodig bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, omgaan met frustraties en oplossend vermogen. Zij hebben meer structuur nodig dan een reguliere BSO kan bieden.

Doel

De BSO+ biedt een laagdrempelige vorm van begeleiding en/of behandeling waardoor het kind in een vroegtijdig stadium extra zorg krijgt. Kinderen die naar de BSO+ gaan, kunnen op een leuke, gestructureerde en zinvolle manier vrije tijd besteden en sociaal emotionele vaardigheden vergroten. Hiermee worden ernstigere problemen en intensievere vormen van hulp vaak voorkomen.

Hoe werkt het?

Op de BSO+ kunnen maximaal twaalf kinderen terecht. Daarnaast krijgt elk kind een persoonlijk begeleider die, samen met een gedragsdeskundige van Juvent, de voortgang bewaakt en het aanspreekpunt is voor kind en ouders. Dagelijks staan er leuke activiteiten op het programma. De dag is voorspelbaar waardoor het kind zich veilig voelt in deze omgeving. Daarnaast is de ruimte rustig ingericht en zijn er vaste speelplekken. Naast een groepsgerichte aanpak, is er volop aandacht voor één op één begeleiding. Er is een nauwe samenwerking tussen school, ouders en de BSO+.

Locaties

Contact

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!