Voor wie?

Casusregie is voor gezinnen waarbij samenwerkingsafspraken tussen hulpverleners niet meer volstaan en er één plan moet worden opgesteld. We bieden dan (tijdelijk) extra ondersteuning voor gezinnen om te kunnen komen tot één plan, omdat ze zelf niet (meer) het overzicht of de regie hebben.

Doel

Het doel van casusregie is met alle partijen te komen tot één plan, één gezin en één regisseur. Bij casusregie werken we altijd vanuit een oplossingsgerichte werkwijze. Waar nodig wordt er domein-overschrijdend gewerkt.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!